Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Przetargi

  KM PSP Wałbrzych - sprzęt łączności
Dostawa i montaż systemu zintegrowanej dyspozytorskiej łączności radiowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w ramach realizacji zadania pn „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze”.

Ogłoszenie   - pobierz
SIWZ            - pobierz
Zał. nr 1       - pobierz
Zał. nr 2       - pobierz
Zał. nr 3       - pobierz
Zał. nr 4       - pobierz
Zał. nr 5       - pobierz
Zał. nr 6       - pobierz
Zał. nr 7       - pobierz

Kalendarz zmianowy 2019r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.