Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Podziemnego "Wałbrzych"

 

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza „Wałbrzych" została formalnie powołana 12 grudnia 2005r. decyzją nr 720/2005 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Tworzenie grupy zostało zapoczątkowane już w 2003 roku, kiedy to sześciu ratowników KM PSP Wałbrzych uczestniczyło w zajęciach poligonowych dla grup ratowniczo-poszukiwawczych w miejscowości Pstrąże. Głównym czynnikiem powstania grupy na terenie powiatu wałbrzyskiego było pojawienie się zagrożeń związanych
z występowaniem tu nielegalnych wyrobisk węgla kamiennego zwanymi potocznie "biedaszybami".

Na przełomie lat 2003-2004 strażacy-ratownicy KM PSP Wałbrzych kilkakrotnie uczestniczyli w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych związanymi
z „biedaszybami". Pierwsze akcje tego typu nasunęły wnioski, iż istnieje potrzeba przeszkolenia ratowników
z zakresu technik wykorzystywanych w ratownictwie górniczym. Szkolenie takie przeprowadzono na bazie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wałbrzychu,
i już w najbliższym czasie potwierdziło słuszność takiego szkolenia. W 2004 roku doszło do likwidacji OSRG Wałbrzych i cala odpowiedzialność za organizację oraz przeprowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych
w "biedaszybach" spadła na KM PSP Wałbrzych. Ponadto na obszarze powiatu występuje wiele nietypowych obiektów będący pozostałościami po przemyśle górniczym, zabytkowa infrastruktura podziemna, obiekty przyrody (ściany wspinaczkowe na bazie skałek, szczeliny, zapadliska, jaskinie). kamieniołomy i inne.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza
1. Grupa przeznaczona jest do realizacji zadań poszukiwawczo - ratowniczych jako następstwo zdarzeń zaistniałych w miejscach wymagających stosowania specjalistycznych technik i sprzętu, a w szczególności:
- studnie, głębokie wykopy i rowy
- szczeliny, pęknięcia i osuwiska skalne, rozpadliska, jaskinie
- bunkry, lochy, kanały i korytarze podziemne, podziemne trasy turystyczne, podziemne części budynków i obiektów budowlanych
- nielegalne wyrobiska - biedaszyby
- a także jako alternatywny sposób prowadzenia zadań poszukiwawczo - ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych i innych zdarzeń
2. Grupa ponadto wykonuje zadania w zakresie:
- ratownictwa technicznego
- ratownictwa wysokościowego
- ratownictwa medycznego
3. Zadania, o których mowa w pkt 1 i 2, grupa wykonuje stosownie do posiadanego sprzętu i kwalifikacji ratowniczych jej członków opierając się o zastosowanie metod technicznych - wykorzystanie różnorodnego, zgodnego z normami technicznego sprzętu przeznaczonego do lokalizacji poszkodowanych oraz innych metod improwizowanych.
4. Zadania ratownicze w zależności od potrzeb
i charakteru zdarzenia grupa realizuje całością sił
i środków, wydzielonemu zespołami specjalistycznymi lub jako część składowa większych ratowniczych związków taktycznych.
5. Grupa może prowadzić działania ratownicze na terenie kraju.

Kalendarz zmianowy 2019r. 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.