Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności

17 luty 2017r.

  List Ministra Mariusza Błaszczaka do strażaków

            ______________________________________________________________________

13 luty 2017r.

        W dniu 7 lutego w JRG nr 1 w Wałbrzychu odbyły się zajęcia na sali edukacyjnej Ognik. Pierwszą grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu przywitał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka, który również uczestniczył w zajęciach. Omówiono z dziećmi sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby jak zachować się w trakcie zagrożenia. Strażacy wyjaśnili również m.in. co może wyniknąć w przypadku niewłaściwego użytkowania kuchenki gazowej. Dodatkowo dzieci miały okazję zwiedzić garaż oraz zobaczyć jakimi samochodami i jakim sprzętem dysponują nasi strażacy. Na końcu rozdano uczniom pamiątkowe dyplomy.

            ______________________________________________________________________

13 luty 2017r.

      Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

        

            ______________________________________________________________________

13 luty 2017r.

        Dyplomy dla asp. Sylwestra Poręby oraz sekc. Marcina Korusa w Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym.

   

            ______________________________________________________________________

10 luty 2017r.

       Dyplomy dla JRG nr 1 w Wałbrzychu za uzyskanie najlepszych wyników w podsumowaniu rocznego cyklu inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych przez zespół inspekcyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w roku 2016.  Oraz dyplom za zajęcie III miejsca na terenie Województwa Dolnośląskiego w generalnej klasyfikacji sportowej za rok 2016

    

            ______________________________________________________________________

10 luty 2017r.

Podziękowania dla strażaków.

Pismo Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu do nadbrygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendantów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.     

            ______________________________________________________________________

7 luty 2017r.

        31 stycznia 2017r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych przez obecnego Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorza Kułaka, na ręce dotychczasowego zastępy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztofowi Szyszce.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura. Wśród przybyłych gości nie zabrakło komendantów PSP z terenu województwa dolnośląskiego, przedstawicieli samorządów, służb na co dzień współpracujących ze strażą pożarną oraz strażaków i pracowników z KM PSP w Wałbrzychu.

St. bryg. Grzegorz Kułak pełnił służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej od 1 sierpnia 1984r. do 31.stycznia 2017r. W tym czasie pełnił funkcje m.in. Zastępcy Dowódcy JRG w Świdnicy, Dowódcy JRG nr 2 w Wałbrzychu, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu oraz od dnia 11 sierpnia 2009r. do 31 stycznia 2017r. pełnił funkcję Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu.

Bryg. Krzysztof Szyszka rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej od 1 września 1991r. Służył kolejno na JRG 1 KR PSP w Wałbrzychu, Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KW PSP w Wałbrzychu, po reorganizacji województw w 1999r. z powrotem w JRG 1 na stanowisku Z-ca D-cy JRG, następnie Dowódcy tejże jednostki. Od 01 lutego 2009 powołany został na stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu do dnia 31 stycznia 2017r. Od dnia 01.02.2017r pełni obowiązki Komendanta Miejskiego.

            ______________________________________________________________________

7 luty 2017r.

        Decyzją personalną nr 510/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł 
asp. Leszek Kłapiński.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, asp. sztab. Leszek Kłapiński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:

18.09.1989 - 30.03.1991 - Oddział Obrony Cywilnej przy KW SP Wałbrzych;
02.04.1991 - 30.06.1992 - ZSP Wałbrzych - pomocnik przodownika roty;
01.07.1992 - 30.05.1994 - JRG nr 3 w Wałbrzychu - p.o.  ratownik, ratownik (01.06.1994), specjalista  ratownik (01.11.1994), młodszy inspektor KR PSP kat. II (08.09.1995);
16.01.1997 - 31.12.1998 - KR PSP w Wałbrzychu - dyżurny operacyjny rejonu;
01.01.1999 - 31.01.2017 - KM PSP w Wałbrzychu - dyżurny operacyjny.

            ______________________________________________________________________

7 luty 2017r.

        Decyzją personalną nr 509/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł dowódca zmiany III JRG nr 1 w Wałbrzychu asp. sztab. Robert Basiński.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, asp. sztab. Robert Basiński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:

01.09.1990 - 12.06.1992 - Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu - kadet;
01.08.1992 - 31.05.1994 - JRG nr 3 PSP w Wałbrzychu - dowódca sekcji;
01.06.1994 - 31.07.1998 - JRG nr 3 PSP w Wałbrzychu - dowódca zastępu (01.06.1994), dowódca zmiany (01.01.1999);
01.01. 1999 – 31.01.2017- JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca zmiany.

            ______________________________________________________________________

7 luty 2017r.

        Decyzją personalną nr 508/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł z-ca dowódcy JRG nr 1 w Wałbrzychu asp. sztab. Adam Rybiński.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, asp. sztab. Adam Rybiński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:
01.09.1986 - 24.06.1988 - Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu – kadet;
01.08.1988 - 31.01.1989 - Wydziały: operacyjny i prewencja Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu;
01.02.1989 - 24.06.1990 – Dowódca Oddziału III Zawodowej Straży Pożarnej Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Wałbrzychu;
01.08.1992 - 31.12.1992 - JRG nr 1 w Wałbrzychu - dowódca sekcji;
01.01.1993 - 31.12.2009 - JRG nr 1 w Wałbrzychu - dowódca zmiany II;
01.01.2010 - 31.01.2017 - JRG nr 1 w Wałbrzychu - Zastępca Dowódcy JRG nr 1 KM PSP w Wałbrzychu

            ______________________________________________________________________

7 luty 2017r.

        Decyzją personalną nr 507/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł
dowódca zmiany II JRG nr 1 w Wałbrzychu st. asp. Andrzej Koziatek.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. asp. Andrzej Koziatek otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:
22.11.1994 – 31.12.1998 – KR PSP w Wałbrzychu – młodszy ratownik, ratownik;
01.06.2001 - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca zastępu;
01.11.2008 - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca sekcji;
01.10.2009 - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu – zastępca dowódcy zmiany;
01.01.2010 – 31.01.2017r. - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca zmiany.

            ______________________________________________________________________

6 luty 2017r.

        Decyzją personalną nr 506/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.01.2017r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł
st. ogn. Jacek Wolak.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Jacek Wolak otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

            ______________________________________________________________________

23 Styczeń 2017r.

        
Sala edukacyjna "Ognik" na JRG nr 1 w Wałbrzychu otwarta od 1 lutego.


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas 1-3.
Regulamin sali edukacyjnej "Ognik" oraz karta zgłoszenia znajdują się w zakładce Ognik

            ______________________________________________________________________

5 Styczeń 2017r.

        

            ______________________________________________________________________

3 Styczeń 2017r.

         29 grudnia 2016 roku dokonano otwarcia sali edukacyjnej „Ognik” na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 na ul. Przemysłowej w Wałbrzychu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście oraz strażacy z KM PSP w Wałbrzychu. Przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Mirosław Potapowicz oraz gospodarz uroczystości – Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Wśród przybyłych gości nie zabrakło komendantów PSP z terenu województwa dolnośląskiego, przedstawicieli samorządów oraz służb na co dzień współpracujących ze strażą pożarną.

Sala edukacyjna „Ognik”, to trzecia po Zgorzelcu i Legnicy tego typu inwestycja w obiektach PSP na terenie Dolnego Śląska. W Wałbrzychu dokonano modernizacji budynku na terenie JRG 1. Podczas remontu dachu wykonano adaptację nieużywanych od wielu lat pomieszczeń na poddaszu budynku. Stworzenie sali edukacyjnej było możliwe dzięki pomocy finansowej ze strony miasta Wałbrzycha, które było głównym sponsorem przeprowadzonych prac remontowych. Koszt remontu dachu, to kwota w wysokości ok. 300 tyś. złotych. Prezydent Miasta Roman Szełemej wspomniał, że modernizacja obiektu wpisuje się w plan rewitalizacji najstarszej części naszego miasta. Wyposażenie obiektu zostało wsparte kwotą 21.820 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, które realizuje Rządowy Program „Bezpieczna +” na lata 2015 - 2018 mający na celu wsparcie podmiotów realizujących nauczanie dzieci w kierunku bezpieczeństwa oraz reagowania na zagrożenia. Plansze edukacyjne umieszczone w udostępnionych salach zakupiono dzięki pieniądzom w kwocie 5 tyś. zł przekazanym przez firmę Zakład Mechanizmów „FAURECIA” z Wałbrzycha. Znaczny wkład w stworzenie obiektu włożyli strażacy tutejszej komendy. Podczas otwarcia sal edukacyjnych Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak podziękował funkcjonariuszom: st. sekc. Tomasz Pryczek, mł. ogn. Jacek Brzuchacz, st. asp. Krzysztof Stachyrzak, st. asp. Andrzej Koziatek oraz dowódcy JRG 1 mł. bryg. Piotr Miłosz i strażakom z JRG 1.

Celem tworzenia sal edukacyjnych „Ognik”, przeznaczonych dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej jest motto: „Nauka przez zabawę”. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i powiatu będą mogli zapoznać się z zagrożeniami występującymi w ich najbliższym otoczeniu oraz sposobach jak się przed nimi przestrzec, a także jak reagować w trakcie pożaru. Będziemy uczyć dzieci jak sprawnie dokonać zgłoszenia do straży pożarnej o zauważonym zagrożeniu. Pokażemy jak działają systemy wykrywania pożaru. Zaprezentujemy w jaki sposób należy postępować z osobą wymagającą udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z pomieszczeń jest pokój spalony – dzieci będą mogły zobaczyć jakie spustoszenie wywołuje ogień.

Dzieci z klas 1 – 3 szkół podstawowych z terenu Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego  zapraszamy od 1 lutego 2017 roku. W celu rezerwacji terminu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie wniosku znajdującego się naszej stronie.
 

            ______________________________________________________________________

28 Grudzień 2016r.

    W dniu 27 grudnia 2016r. w siedzibie KM PSP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz awanse w stanowiskach.

Z dniem 11 listopada 2016r.
do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali: st. sekc. Piotr Różycki oraz st. sekc. Paweł Mysliwiec. Stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Jerzy Biliński, sekc. Mariusz Wodziak, sekc. Kamil Kroczyński, natomiast swój pierwszy stopień w korpusie podoficerskim (sekcyjny) odbierali:
st. str. Łukasz Buczek, st. str. Marcin Gostomski, st. str. Maciej Piekarz, st. str. Łukasz Bodziony,
st. str. Paweł Siodłak.

Z dniem 1 grudnia 2016 roku awans na wyższe stanowiska służbowe otrzymali: mł. asp. Anita Minkiewicz-Kończak, sekc. Dariusz Bryk, sekc. Grzegorz Jagodziński, sekc. Grzegorz Różański, sekc. Marcin Chyciński, sekc. Damian Babiarz, sekc. Maksymilian Łatka, st. str. Piotr Pasieka.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: asp. Robert Wesołowski (30- lecie pracy zawodowej), mł. ogn. Marek Ślęk (20 lecie pracy zawodowej), st. sekc. Krzysztof Jankowski (20-lecie pracy zawodowej).

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.
 

            ______________________________________________________________________

23 Grudzień 2016r.

       „Każdego dnia...” – film Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:


 

            ______________________________________________________________________

27 Wrzesień 2016r.

        Dnia 24.09.2016 roku odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu. Zjazd ten zaszczyciła swoja obecnością Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Było to podsumowanie pięcioletniej działalności związku.
         Sprawozdanie podsumowujące działalność przedstawił Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Pan Ireneusz Niedźwiecki wraz z Zastępcą Prezesa  Zarządu Powiatowego ZOSP RP Panem Grzegorzem Kułakiem.
         Podczas Zjazdu wybrany został nowy dwunastoosobowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu.
- Nowym Prezesem został Pan Bogdan Stochaj,
- W-ce Prezesem został Pan Krzysztof Szyszka – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  w Wałbrzychu,
- Sekretarzem został Pan Tomasz Pryczek,
- Skarbnikiem został Pan Łukasz Gut – Oddział Gminny Czarny Bór
- Członkiem Prezydium został Pan Krzysztof Jagodziński
 

            ______________________________________________________________________

23 Wrzesień 2016r.

  

            ______________________________________________________________________

19 Wrzesień 2016r.

  ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO STARE BOGACZOWICE 2016r.

W dniu 17 września 2016r. o godz. 10 na terenie obiektu sportowego w gminie Stare Bogaczowice odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałbrzyskiego.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 9 drużyn OSP oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
z Zagórza Śląskiego oraz Gorce.

W zawodach brały udział drużyny z:
OSP Dziećmiorowice
OSP Gorce
OSP Witków
OSP Mieroszów
OSP Jaczków
OSP Stare Bogaczowice
OSP Głuszyca
OSP Zagórze Śląskie
OSP Boguszów

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe

Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:
1 miejsce OSP Zagórze Śląskie z wynikiem łącznym 120 pkt.
2 miejsce OSP Jaczków z wynikiem łącznym 126 pkt.
3 miejsce OSP Boguszów z wynikiem łącznym 129 pkt.

Drużyny Młodzieżowe:
1 miejsce ex aequo zajęły OSP Zagórze Śląskie oraz OSP Gorce

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Sędzią głównym zawodów był natomiast asp. sztab. Adam Rybiński.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom zostały wręczone medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

            ______________________________________________________________________

5 Wrzesień 2016r.

       W dniu 2 września 2016 roku w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak powitał, a następnie przyjął ślubowanie od dwóch rozpoczynających służbę w JRG nr 2 strażaków, tj.:
str. Tomasza Sopali oraz str. Jakuba Skrabki.
       Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe (pierwsze mianowania w służbie stałej) oraz dyplomów z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej. Gratulacje z okazji jubileuszu odbierali: Danuta Stanek oraz st. sekc. Marek Szlachcikowski , natomiast awanse na stanowisko młodszego ratownika i młodszego ratownika - kierowcę otrzymali: st. str. Paweł Siodłak oraz st. str. Łukasz Bodziony.
       Wszystkim wymienionym gratulujemy, życzymy wielu sukcesów w służbie oraz dużo satysfakcji z wykonywanej pracy

 

            ______________________________________________________________________

27 Lipiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

8 Lipiec 2016r.

    
       W dniu 04 lipca 2016r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak powitał
w szeregach wałbrzyskich strażaków tegorocznego absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie mł. kpt. Piotra Smolińskiego. 

Nowy funkcjonariusz uzupełnił kadrę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej
w Wałbrzychu. Świeżo upieczonemu oficerowi życzymy owocnej służby w KM PSP w Wałbrzychu,
dużo satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zrealizowania planów zawodowych.


 

            ______________________________________________________________________

28 Czerwiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

23 Czerwiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

20 Czerwiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

18 Czerwiec 2016r.

      W dniu 09 czerwca 2016 r. odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Koksownia 2016” zorganizowane na terenie Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu. Założenie obejmowało trzy epizody. Pierwszy to pożar w budynku magazynowo – garażowo – socjalnym, znajdującym się na terenie Koksowni, w wyniku którego doszło do zapalenia się samochodu ciężarowego, a następnie drewnianego dachu budynku. Drugi to rozszczelnienie instalacji i wyciek wodorotlenku sodowego podczas przepompowywania substancji z cysterny kolejowej. Trzeci to epizod medyczny. W biurowcu w wyniku wcześniejszych zdarzeń powstała panika, czego skutkiem były urazy powstałe u pracowników podczas ewakuacji. Działania zastępów PSP, OSP oraz Zakładowej Służby Ratowniczej polegały na ugaszeniu powstałego pożaru, obrony zagrożonych obiektów, likwidacji wycieku oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom. W ćwiczeniach oprócz Straży Pożarnej udział brali: Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Straż Miejska, przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele zakładu. Celem ćwiczeń było przygotowanie się na wypadek realnych zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce na terenie Zakładów Koksowniczych „Victoria” oraz kontynuacja praktycznej współpracy pomiędzy służbami. Założenia do ćwiczeń zostały osiągnięte. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z JRG nr 1 i 2 KM PSP w Wałbrzychu, strażacy z jednostek OSP powiatu wałbrzyskiego należące do KSRG oraz ratownicy ZSR Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

15 Czerwiec 2016r.

      W dniu 13 czerwca 2016r. w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu  odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe, awanse w stanowisku oraz jubileusze pracy zawodowej.

Z dniem 04 maja 2016r.  stopień starszego strażaka otrzymali:  str. Grzegorz Sokół, str. Grzegorz Seruga. Awanse na wyższe stanowiska służbowe odbierali: sekc. Leszek Literski oraz sekc. Adrian Sdebel.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia życzeń z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: asp. Sylwester Poręba (25- lecie pracy zawodowej), st. sekc. Adam Bekas (20 -lecie pracy zawodowej).

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie!
 

            ______________________________________________________________________

3 Czerwiec 2016r.

        Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do służby w straży pożarnej.ogłoszenie o naborze - więcej informacji

 
 

            ______________________________________________________________________

16 Maj 2016r.

     W piątek 13 maja 2016 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta Gala
z okazji Dnia Strażaka. W gali brał udział między innymi Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP a jednocześnie Prezes Związku OSP powiatu wałbrzyskiego dh Ireneusz Niedźwiedzki, Prezydent Miasta Wałbrzych
dr Roman Szełemej, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu wałbrzyskiego oraz wielu innych znamienitych gości. Była to doskonała okazji do wręczenia medali i wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę” st. ogn. Mariusza Koszyka.

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”
1. mł. bryg. Agnieszkę Mendelską,
2. mł. bryg. Pawła Kalińskiego,
3. ogn. Roberta Zaranka,
4. ogn. Pawła Ilczynę,
5. mł. ogn. Marka Ślęka

Minister Spraw Wewnętrznych nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
1. st. bryg. Grzegorzowi Kułakowi
2. bryg. Krzysztofowi Szyszce,
3. asp. sztab. Robertowi Basińskiemu,
4. asp. Robertowi Wesołowskiemu
5. mł. asp. Rafałowi Babiarzowi,
6. st. ogn. Grzegorzowi Strameckiemu

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
1. st. kpt. Konradowi Pełczyńskiemu,
2. mł. kpt. Tomaszowi Kwiatkowskiemu,
3. mł. asp. Dariuszowi Kolesińskiemu,
4. mł. asp. Robertowi Strojnemu,
5. mł. ogn. Marcinowi Markiewiczowi,
6. ogn. Wojciechowi Rzepie,
7. st. ogn. w st. spocz. Eugeniuszowi Czaprowskiemu,
8. st. ogn. w st. spocz. Adamowi Styrbickiemu  

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany został:
- dh Roman Kocur  

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został:
- dh Bronisław Trzpis

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:
1. dh Benedykt Wojtarowicz
2. dh Sławomir Łatka
3. dh Henryk Jędrysiak  

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
1. mł. bryg. Andrzej Tęcza,
2. mł. ogn. Robert Kurowski
3. dh Bogdan Sarnecki,
4. dh Paweł Trzpis,
5. dh Sebastian Guzik,
6. dh Sławomir Karczewski,
7. dh Seweryn Twardowski,  

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali:
1. st. kpt. Przemysław Szpanier,
2. asp. Igor Adamczyk,
3. mł. asp. Grzegorz Ogłoza,
4. dh Krzysztof Matecki,
5. dh Piotr Kozieł,
6. dh Piotr Ziętara  

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę w służbie została wyróżniona
- mł. bryg. Agnieszka Mendelska.

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odznaką „Za Zasługidla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” odznaczeni zostali:
1. st. asp. w st. spocz. Jerzy Cieśliński,
2. st. ogn. w st. spocz. Zbigniew Andrzejewski  

Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uhonorował medalem okolicznościowym z okazji 20-lecia Związku:
- st. ogn. w st. spocz. Mieczysława Sidora 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak awansował do stopnia brygadiera
- mł. bryg. Krzysztofa Szyszka

Rozkazem personalnym nr 1/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej awans na stopień aspiranta otrzymują:
1. mł. asp. Stanisław Janowski,
2. mł. asp. Piotr Gnosowski,
3. mł. asp. Tomasz Dębski,
4. mł. asp. Michał Twardzik,
5. mł. asp. Igor Adamczyk  

Rozkazem Personalnym z dnia 26 kwietnia 2016r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:  

stopień ogniomistrza otrzymali:
1. mł. ogn. Paweł Ilczyna
2. mł. ogn. Wojciech Rzepa

stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
1. st. sekc. Jacek Babula,
2. st. sekc. Sławomir Barzański,
3. st. sekc. Jacek Brzuchacz,
4. st. sekc. Piotr Gniłka,
5. st. sekc. Paweł Heral,
6. st. sekc. Tomasz Janiak,
7. st. sekc. Anita Minkiewicz-Kończak,  

Rozkazem Personalnym z dnia 26 kwietnia 2016r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
1. sekc. Przemysław Gad,
2. sekc. Rafał Jamroży,
3. sekc. Tomasz Kępiński,
4. sekc. Paweł Krawczyk,
5. sekc. Marcin Łyzuń,
6. sekc. Paweł Markiewicz,
7. sekc. Radosław Matuszak,
8. sekc. Sylwia Paciorek-Zimoląg,
9. sekc. Tomasz Pryczek,
10. sekc. Krystian Przywóski,
11. sekc. Adrian Sadowski,
12. sekc. Jarosław Skuratko,
13. sekc. Tomasz Spytkowski,
14. sekc. Marek Szlachcikowski,
15. sekc. Dominik Worwąg.

stopień sekcyjnego otrzymał:
- st. str. Adrian Sdebel
 

            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w sporcie pożarniczym

      W dniu 28.04.2016 roku we Wrocławiu odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego 
w Sporcie Pożarniczym. Nasza Wałbrzyska drużyna zajęła bardzo dobre ósme miejsce w klasyfikacji końcowej czyniąc z roku na rok stałe postępy. Uzyskując w sztafecie 5 miejsce z czasem 72 sek, natomiast w  ćwiczeniu bojowym  11 miejsce z czasem 35,34 sek.

Naszą Komedę reprezentowali:
asp.  Sylwester Poręba
mł. asp.  Adrian Jabłoński
st. sekc . Krzysztof Pernal
sekc. Mateusz Ozimek
sekc. Damian  Babiarz
sekc. Grzegorz  Jagodziński
sekc. Mariusz Pierzynka
st. str. Michał Mil
st. str. Marcin Gostomski
st. str. Maciej Piekarz

 

            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

 St. str. Adrian Sdebel Złotym medalistą Mistrzostw Polski strażaków PSP w siatkówce

       Trzydniowe zmagania w XXXIII Mistrzostwach Polski Strażaków w Piłce Siatkowej zakończyły się zwycięstwem drużyny z woj. dolnośląskiego, która tym samym przejęła w posiadanie przechodni Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Po zaciętym pięciosetowym pojedynku pokonali oni drużynę gospodarzy z woj. podlaskiego. Miejsce trzecie zajęła reprezentacja ze Śląska.

Zawody zostały rozegrane w dniach 19-21 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach. Organizatorami zawodów byli Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku oraz Komenda Miejska PSP w Suwałkach.
            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

Wałbrzyscy Strażacy brązowymi medalistami  Mistrzostw Polski w tenisie stołowym

        W dniach 12-14 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie rozegrane zostały XXXIII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w tenisie stołowym. W roku bieżącym organizatorem Mistrzostw była Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
W konkurencji drużynowej wystartowały drużyny reprezentujące 13 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i dwie Szkoły Pożarnicze. W konkurencji indywidualnej wystartowało 60 strażaków. Naszą komendę reprezentowali asp. Sylwester Poręba i sekc. Marcin Korus  którzy  wraz
z Robertem Słowikiem - Kamienna Góra, Dawidem Ostrowskim - Jelenia Góra i Markiem Białkiem - Trzebnica, zdobyli brązowy medal drużynowo. Indywidualnie nasi reprezentanci walcząc o najlepszą ósemkę w kraju przegrali z późniejszymi medalistami.
 

            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

III  Mistrzostwa Województwa  Dolnośląskiego  Strażaków PSP  w Tenisie stołowych

            W  dniu 01.04.2016r w Trzebnicy odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Województwa Dolnośląskiego strażaków PSP. Naszą komendę reprezentowali asp. Sylwester Poręba, sekc. Marcin Korus i sekc. Dominik Worwąg. Rozegrany turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym
i sportowym. W wyniku przeprowadzonych gier nasi zawodnicy potwierdzili po raz kolejny, że należą do ścisłej czołówki w tej dyscyplinie sportowej plasując  się na podium odpowiednio: II miejsce - Marcin Korus , III miejsce - Sylwester Poręba.
 

            ______________________________________________________________________

25 Marzec 2016r.

            W dniu 22 kwietnia 2016r. na Hali Sportowej przy ul. Paderewskiego odbyła się XII edycja konkursu bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć” organizowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Konkurs przebiegał w czterech konkurencjach wiekowych: „zerówki”, klasy 1-3, 4-6 oraz gimnazja. Strażacy JRG nr 1 tutejszej Komendy wzorem lat ubiegłych uczestniczyli w w/w konkursie w charakterze sędziów na stacjach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Ponad to zorganizowano mały pokaz oraz pogadankę na temat tlenku węgla.
 

            ______________________________________________________________________

9 Marzec 2016r.

            W dniu 04 marca 2016r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak powitał uroczyście w szeregach wałbrzyskich strażaków  mł. asp. Patryka Gajowego, przeniesionego  z KM PSP w Jeleniej Górze. Nowy funkcjonariusz uzupełnił kadrę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy
ul. Przemysłowej w Wałbrzychu.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. Otrzymali je: st. sekc. Piotr Łyskawa, sekc. Robert Zając oraz sekc. Przemysław Jadczak.

Wszystkim wymienionym gratulujemy, życzymy wielu sukcesów w służbie oraz dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.
 

            ______________________________________________________________________

7 Marzec 2016r.

           W dniu 29 lutego 2016 r. odbyły się ćwiczenia JRG nr 1 na obiekcie Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej "Biały Orzeł" w Sokołowsku. W założeniu palić się miały elementy wyposażenia pokoju na III piętrze. W wyniku pożaru ogień przedostał się na strych i objął część drewnianego dachu. Na kondygnacji, na której miejsce miał pożar poszkodowana została jedna osoba (pensjonariusz, który zaprószył ogień paląc papierosy, a następnie stracił przytomność podczas przebywania w strefie zadymionej). W ćwiczeniach udział wzięły cztery zastępy z JRG nr 1, dwa zastępy z JRG nr 2 oraz dwa zastępy z OSP Sokołowsko i Mieroszów.
 

            ______________________________________________________________________

25 Luty 2016r.

            W dniu 24 lutego 2016r. w sali wykładowej  Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność tut. komendy w roku 2015.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Torbus, Senator RP Wiesław Kilian,  przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, Wiceprezes Powiatowego Zarządu ZOSP w Wałbrzychu
dh Konrad Wójcik a także kadra kierownicza komendy na czele z Komendantem Miejskim st. bryg. Grzegorzem Kułakiem oraz Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. Krzysztofem Szyszką.

               Odprawę poprowadził st. bryg. Grzegorz Kułak Komendant Miejski PSP
w Wałbrzychu, który podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w roku 2015. Komendant zwrócił uwagę na to, że rok 2015 był rokiem bardzo pracowitym, głównie z uwagi na największą od 2008 roku liczbę zdarzeń oraz z uwagi na zadania, które udało się zrealizować. Do zadań tych należały m.in. termomodernizacja obiektu przy ul. Przemysłowej 1 w całości sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakup 4 nowych samochodów pożarniczych m.in. samochodu z drabiną mechaniczną o długości 42 m z łamanym przęsłem. Są to dla tut. komendy powody do dumy, gdyż jako jednej z nielicznych jednostek na Dolnym Śląsku udało się tego dokonać .

Podczas odprawy omówiono także zabezpieczenie operacyjne Miasta Wałbrzycha jak i powiatu wałbrzyskiego, strukturę i fluktuację zatrudnienia, wyposażenie komendy oraz jednostek PSP i OSP, zrealizowane w 2015 roku szkolenia na obiektach, przeprowadzone szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej, a także przedstawiono zamierzenia KM PSP w Wałbrzychu na 2016 rok.

Komendant podziękował przedstawicielom władz samorządowych za okazane wsparcie i wyraził chęć dalszej współpracy na rok 2016 i lata kolejne.

            ______________________________________________________________________

19 Luty 2016r.

     W dniu 16 lutego 2016r. w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu  odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominację na wyższy stopień służbowy, awans w stanowisku oraz jubileusze pracy zawodowej.

        Z dniem 01 lutego 2016r. do stopnia sekcyjnego awansowany został st. str. Dariusz Bryk, natomiast awans na stanowisko - starszy ratownik - otrzymał sekc. Rafał Jamroży.

        Spotkanie to były również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: Pani Dorota Kokoszko (45- lecie pracy zawodowej), st. sekc. Paweł Heral (20 -lecie pracy zawodowej) oraz  sekc. Adam Michałkiewicz (20-lecie pracy zawodowej).

        Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie

            ______________________________________________________________________

17 Luty 2016r.

      W dniu 01 lutego 2016r. w mniej formalnej atmosferze sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, odbyło się spotkanie pożegnalne 4 odchodzących na emeryturę, wieloletnich funkcjonariuszy KM PSP w Wałbrzychu. W spotkaniu udział wzięło naczelne kierownictwo oraz strażacy i funkcjonariusze KM PSP w Wałbrzychu.

       Komendant Miejski st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak odczytał decyzję Komendanta Głównego z dnia 07 grudnia 2015r. zwalniającą ze służby w PSP mł. bryg. mgr Grażynę Latałę, pełniącą od dnia 30.06.1992r. funkcję Głównego Księgowego komendy. Następnie podziękował jej za wspólnie pełnioną służbę, wysiłek podejmowany dla dobra komendy, za wysokiej miary zawodowe myślenie, zaangażowanie i konsekwencję. Świeżo upieczonej emerytce życzył pogody ducha, siły i aktywności potrzebnych do realizowania swoich planów i zamierzeń, a przede wszystkim zdrowia.

       Mł. bryg. Grażyna Latała z dniem 01.02.2016r. zasiliła grono emerytowanych funkcjonariuszy KM PSP w Wałbrzychu wspólnie z mł. bryg. Markiem Skórzewskim, asp. sztab. Pawłem Zajączkowskim oraz st. ogn. Pawłem Domańskim, których oficjalne pożegnanie odbyło się podczas uroczystej zmiany służby w dniu 28.01.2016r.
       

            ______________________________________________________________________

17 Luty 2016r.

      W dniu 28 stycznia 2016r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Wałbrzychu miała miejsce uroczysta zmiana służby, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego dowódcy tejże jednostki – mł. bryg. mgr Marka Skórzewskiego, jego zastępcy – asp. sztab. Pawła Zajączkowskiego oraz st. ogn. Pawła Domańskiego – starszego operatora sprzętu specjalnego. Udział w niej wzięli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, Zastępca Komendanta Miejskiego – mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, strażacy JRG Nr 2, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy oraz emerytowani strażacy – wieloletni współpracownicy odchodzących na emeryturę.

       Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu odczytał decyzje o zwolnieniu ze służby wyżej wymienionych osób oraz podziękował im za wspólne lata pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

       Następnie w tej podniosłej atmosferze odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych nowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. Zdającym obowiązki był mł. bryg. Marek Skórzewski – związany z tutejszą jednostką organizacyjną PSP od ponad 30 lat. Przez cały ten długi okres zajmował stanowiska związane z dowodzeniem, m. in. w okresie od 01.07.1992r. do 31.03.2013r. był Zastępcą Dowódcy JRG Nr 2, natomiast z dniem 01.04.2013 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy tejże jednostki. Za swoja oddaną, pełną pasji i zaangażowania służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m. in Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Mł. bryg. mgr Marek Skórzewski został zwolniony ze służby w KM PSP w Wałbrzychu z dniem 31.01.2016r. na podstawie Decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 07.12.2016r. Jego obowiązki przejął mł. bryg. Andrzej Tęcza- dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Wałbrzychu.

Mł. bryg. Andrzej Tęcza jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc służbę na stanowiskach oficerskich w KP PSP w Ząbkowicach Śląskich oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Od 01.09.2011r. związany jest z KM PSP w Wałbrzychu.

Nowo mianowanemu Dowódcy gratulujemy, a odchodzącym ze służby życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym, realizacji osobistych planów i zamierzeń.
        

            ______________________________________________________________________

27 Styczeń 2016r.

                                   
 

            ______________________________________________________________________

5 Styczeń 2016r.

        W dniach 18, 21 i 29 grudnia w sali konferencyjnej KM PSP w Wałbrzychu odbyły się spotkania służbowe, podsumowujące 2015 rok, w których udział wzięli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu, kadra kierownicza oraz cała załoga komendy.
         Podsumowując mijający rok szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak zwrócił uwagę, iż był on wyjątkowo korzystny dla tutejszej jednostki organizacyjnej PSP, szczególnie pod kątem zrealizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji, wśród których można wymienić:
- termomodernizację budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej ( inwestycja była w 100% sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- naprawę części dachu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2,
- zamontowanie radioprzemiennika na Górze Dzikowiec co w znacznym stopniu poprawiło łączność radiową w powiecie,
- pozyskanie sprzętu na kwotę 6,4 mln zł. (m.in. 4 samochody, agregat prądotwórczy na przyczepie, sprzęt burzący z napędem hydraulicznym dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej „Wałbrzych 1”),
- zakupienie umundurowania na łączną kwotę 150 tyś. zł.,
- przystąpienie do programu „Ognik” pod patronatem Ministerstwa Edukacji, którego celem jest utworzenie na terenie JRG Nr 1 salki edukacyjnej dla dzieci i propagowanie tematyki przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zachowań.
            W 2015 roku ze służby odeszło 2 funkcjonariuszy, przyjęto natomiast 3 osoby, w tym 1 absolwenta Szkoły Aspirantów w Poznaniu. W chwili obecnej w KM PSP w Wałbrzychu nie ma wolnych etatów.
            Kończąc spotkania st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak podziękował strażakom za wspólną służbę pełnioną w 2015r. oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących świąt oraz Nowego Roku.
 

            ______________________________________________________________________

24 Grudzień 2015r.

        11 grudnia 2015r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pozyskanych w 2015r.

        W uroczystości brali udział zaproszeni goście m. in.
• Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak,
• Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kosiór,
• Posłanki Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
• Prezydenta Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej,
• Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura,
• Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu wałbrzyskiego,
• oraz Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wałbrzyskiego.

         Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Starosta Wałbrzyski uroczyście przecięli wstęgę oraz zgodnie z tradycją Ksiądz Daniel z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu poświęcił nowe samochody pożarnicze i sprzęt.

           Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu otrzymała:
• SCD-42 samochód z drabiną mechaniczną,
• SRChem- samochód ratownictwa chemiczno- ekologicznego,
• SCKw- samochód kwatermistrzowski z HDS
• oraz autobus.

           Po przekazaniu zaproszeni goście wzięli udział w konferencji strażacko - samorządowej, podczas której zostały przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatów wałbrzyskich oraz współpraca samorządów terytorialnych z OSP.

 

            ______________________________________________________________________

15 Grudzień 2015r.


          W dniu 12.12.2015r. wałbrzyscy strażacy brali udział w Ogólnopolskim projekcie "Szlachetna Paczka". O godz. 9:00 na terenie "Starej Kopalni" przedstawiciele  pracowników PSP w Wałbrzychu włączyli się w wielkie pomaganie, przekazując świąteczne upominki dla jednej z wałbrzyskich rodzin. Pomysł przyłączenia się do projektu "Szlachetna Paczka"  powstał na Zmianie I JRG 1. Brawa za inicjatywę.
 

            ______________________________________________________________________

10 Grudzień 2015r.

          W dniach 4 i 7 grudnia 2015r. w siedzibie KM PSP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz awanse w stanowiskach.

          Z dniem 11 listopada 2015r. do stopnia młodszego aspiranta awansowany został ogn. Tomasz Kowalewski, natomiast do stopnia starszego sekcyjnego: sekc. Bartosz Siodła, sekc. Radosław Kluba, sekc. Miłosz Marczak.

          Z dniem 1 grudnia 2015 roku awans na wyższe stanowiska służbowe otrzymali: kpt. Michał Kozioł, sekc. Małgorzata Dworak-Chycińska, mł. asp. Dariusz Kolesiński, mł. asp. Igor Adamczyk, sekc. Kamil Kroczyński, sekc. Mariusz Pierzynka, sekc. Mariusz Wodziak, sekc. Kamil Leszczyński, sekc. Patryk Wolak, sekc. Marcin Tobiasz, sekc. Wojciech Trzepadłek, sekc. Adam Michałkiewicz, sekc. Tomasz Kaczyński, sekc. Kamil Kościelecki, sekc. Przemysław Korzeniowski, sekc. Marcin Korus, sekc. Radosław Jaroszewski, sekc. Dawid Lach, sekc. Jerzy Biliński, sekc. Maciej Piekarz, sekc.  Marcin Gostomski, sekc. Łukasz Todorowski, sekc. Łukasz Buczek.

           Spotkania te były również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: mł. bryg. Grażyna Latała (35- lecie pracy zawodowej), st. ogn. Jacek Wolak (30 lecie pracy zawodowej), sekc. Dominik Worwąg (20-lecie pracy zawodowej).

            Ponadto mł. ogn. Przemysław Staśkiewicz odbierał odznaczenie nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, tj. Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

            ______________________________________________________________________

9 Grudzień 2015r.

         

Zbiórka pieniężna na pomoc dla Mateusza Maluszkiewicza

więcej informacji

 

            ______________________________________________________________________

3 Listopad 2015r.

          „W dniu 2 listopada 2015 roku w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak powitał, a następnie przyjął ślubowanie od rozpoczynającego służbę w JRG Nr 1 str. Marcina Mirka.
           Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansu na wyższe stanowisko służbowe oraz dyplomu z okazji jubileuszu 25 - lecia pracy zawodowej. Gratulacje z okazji jubileuszu odbierał asp. sztab. Robert Basiński - Dowódca zmiany 3 w JRG NR 1, natomiast awans na stanowisko młodszego specjalisty otrzymał świeżo upieczony aspirant - mł. asp. Grzegorz Ogłoza.
          Wszystkim wymienionym gratulujemy, życzymy wielu sukcesów w służbie oraz dużo satysfakcji z wykonywanej pracy”.

            ______________________________________________________________________

30 Październik 2015r.

            W dniu 07.10.2015 r. w ramach ćwiczeń wojewódzkich pod kryptonimem „BARDO – 2015” na terenie JRG nr 1 oraz poligonu przy ul.Bethowena w Wałbrzychu odbyły się warsztaty z technik
i technologii stabilizacji uszkodzonych elementów konstrukcji budowlanych. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów niemieckich oraz strażaków Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „Wałbrzych-1”. W ćwiczeniach udział brali ratownicy SGPR „Wałbrzych-1”, instruktorzy i ratownicy z niemieckiej THW oraz strażacy z JRG Legnica i Jelenia Góra. Podczas zajęć ratownicy wymienili się doświadczeniami oraz zaprezentowali różne techniki stabilizacji konstrukcji wykorzystując do tego sprzęt mechaniczny, hydrauliczny, drewno oraz system rusztowań „Plettac”. Do sprawiania 10 m przypory konieczne było użycie dźwigów HDS oraz  podnośników hydraulicznych i drabin mechanicznych. Ponad to niemieccy koledzy zaprezentowali system „ESS” służący do oceny stabilności konstrukcji. Warsztatom przyglądali się licznie przybyli na miejsce przedstawiciele KW PSP oraz KM i KP PSP z terenu województwa dolnośląskiego.

            ______________________________________________________________________

30 Październik 2015r.

            Po raz kolejny na zaproszenie ratowników USAR z Pragi ratownicy SGPR „Wałbrzych -1” oraz przewodnicy psów ratowniczych z OSP JRS Wrocław wzięli udział w dniu 25.09.2105 r. we wspólnych ćwiczeniach z zakresu technik ratowniczych wykorzystywanych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Ćwiczenia prowadzone były również na gruzach w mieście Náchod. Ćwiczono lokalizacje osób poszkodowanych metodą biologiczną oraz przy użyciu elektronicznych urządzeń lokacyjnych. Następnym etapem było dotarcie do zlokalizowanych osób poszkodowanych. W tej części założenia ćwiczono stabilizację uszkodzonych elementów konstrukcji oraz wykonywanie dostępu do poszkodowanych i ich ewakuację. Ostatnimi elementami epizodów było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W ćwiczeniach uczestniczyło 18 ratowników SGPR „Wałbrzych – 1”, 2 ratowników i dwa psy z OSP JRS Wrocław oraz ratownicy i psy z czeskiej grupy USAR z Pragi.

            ______________________________________________________________________

13 Październik 2015r.

            W dniu 10 października 2015r. w Rynku w Boguszowie-Gorcach Ochotnicza Straż Pożarna
„Boguszów” obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Założona została jesienią 1945r. przez grupę entuzjastów społeczników, którzy osiedlili się na tych terenach po II wojnie światowej. Uroczystość 70-lecia była połączona z nadaniem nowego sztandaru, poświęceniem nowego samochodu gaśniczego oraz wręczeniem medali i odznaczeń.

Podczas owej uroczystości na mocy uchwały nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 30 września 2015 r. w uznaniu za długoletnią służbę w ratowaniu ludzkiego życia
i mienia oraz w podziękowaniu za zaangażowanie w życie społeczne Gminy, OSP „Boguszów” został nadany tytuł „Zasłużony dla Miasta Boguszowa – Gorc”.

Jednostka OSP „Boguszów” stanowi bardzo ważny element Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowy samochód pożarniczy pomoże jeszcze w większym stopniu zadbać
o bezpieczeństwo mieszkańców gminy.  Jest to pojazd marki Mercedes - Benz Atego 1530 o napędzie 4x4 i mocy 300 KM, posiada silnik wysokoprężny, o normie spalin EURO 6, kabinę zespoloną 6-osobowa, dwustopniową autopompę, o wydajności 3200 L/min, szybkie natarcie o długości 60 m, działko wodno - pianowe zamontowane na dachu o wyd. 3200 L/min oraz układ utrzymania stałego ciśnienia. Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Ponadto pojazd wyposażony jest w maszt oświetleniowy LED o mocy 30 000 lumenów, kamerę cofania, ogrzewanie postojowe, także w standardowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ratownictwa drogowego oraz zestaw ratownictwa medycznego. Koszt pojazdu to prawie 700 tyś. zł. Wkład w jego zakup został wniesiony przez Gminę Boguszów – Gorce, w kwocie 179,676 zł. , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 60 tyś. zł., Samorząd Województwa Dolnośląskiego - 95 tyś. zł. , Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej – 150 tyś, zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 150 tyś. zł.,  Powiat Wałbrzyski – 40 tyś. zł.

 

            ______________________________________________________________________

8 Październik 2015r.

       W dniu 6 października 2015r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej str. Piotra Wiktorowskiego. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak.
        Str. Piotr Wiktorowski z dniem 1 października br.  rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, na zmianie I. Świeżo upieczonemu strażakowi życzymy owocnej służby w KM PSP
w Wałbrzychu, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zrealizowania planów zawodowych.


 

            ______________________________________________________________________

5 Sierpień 2015r.

        W dniu 03 sierpnia 2015r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak powitał
w szeregach wałbrzyskich strażaków tegorocznego absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
mł. asp. Adriana Jabłońskiego.
Nowy funkcjonariusz uzupełnił kadrę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej
w Wałbrzychu. Świeżo upieczonemu aspirantowi życzymy owocnej służby w KM PSP w Wałbrzychu, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zrealizowania planów zawodowych.


 

            ______________________________________________________________________

13 Lipiec 2015r.

        Dwuosobowa reprezentacja PSP województwa dolnośląskiego st. str. Adrian Sdebel z Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzych oraz str. Piotr Borkowski z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu wywalczyli pierwsze miejsce na V Mistrzostwach Polski Strażaków w Siatkówce Plażowej, które odbyły się w dniach 15-17 czerwca 2015r. w Kamieniu Krajeńskim. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.


 

            ______________________________________________________________________

29 Czerwiec 2015r.

        Na zaproszenie ratowników USAR z Pragi ośmiu ratowników SGPR Wałbrzych 1 oraz dwoje ratowników przewodników psów ratowniczych z OSP JRS Wrocław wzięło udział 27.06.2105 roku we wspólnych ćwiczeniach z zakresu technik ratowniczych wykorzystywanych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Ćwiczenia prowadzone były na gruzach w mieście Náchod. Charakter gruzowiska pozwolił na prowadzenie działań ratowniczych w bardzo urealnionych warunkach. Ćwiczono lokalizacje osób poszkodowanych metodą biologiczną oraz przy użyciu elektronicznych urządzeń lokacyjnych. Dalszymi etapami założonych scenariuszy było dotarcie do zlokalizowanych osób poszkodowanych. W tej części założenia ćwiczono stabilizację uszkodzonych elementów konstrukcji oraz wykonywanie dostępu do poszkodowanego przez różnego rodzaju przeszkody. Ostatnimi elementami epizodów było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy ratowanej osobie i jej bezpieczna ewakuacja.
 

            ______________________________________________________________________

29 Czerwiec 2015r.

        Biorąc pod uwagę potrzeby szkoleniowe w zakresie działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy specjalistycznymi grupami KSRG i innymi służbami uczestniczącymi w takich akcjach zespół dowódczy SGPR Wałbrzych 1 zorganizował w dniach 31.05-3.06.2015 roku ćwiczenia.

Założenia do wykonania:
# Działania poszukiwawczo - ratownicze podczas katastrof budowlanych (1.06.2015 - Silena Świebodzice):
- organizacja działań poszukiwawczo - ratowniczych podczas katastrof budowlanych,
- lokalizacja osób zasypanych metodą biologiczną oraz przy użyciu elektronicznych urządzeń lokacyjnych,
- metody stabilizacji uszkodzonych konstrukcji,
- metody dotarcia do osób poszkodowanych oraz ich ewakuacja,
- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

#Działania poszukiwawczo-ratownicze związane z poszukiwaniem osoby zaginionej w terenie (2.06.2015
Gmina Głuszyca obszar leśny w okolicach kompleksu podziemnego miasta Osówka):
- organizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych, planowanie akcji poszukiwawczo-ratowniczej,
- działania w zespołach ratowniczych przewodnik pies ratowniczy + nawigator (zespoły mieszane),
- taktyka i technika działań poszukiwawczych przy użyciu Quada i samochody terenowego,
- technika przeszukania terenu metodą szybkiej trójki,
- praca z odbiornikami GPS,
- praca z mapami,
- znajomość topografii terenu,
- sporządzanie szkiców oraz dokumentacji charakterystycznych miejsc i obiektów wymagających dodatkowych innych działań (np. budynek).

# Działania poszukiwawczo-ratownicze w podziemnym obiekcie (2.06.2015 -
Kompleks podziemnego miasta Osówka):
- działania poszukiwawcze przy użyciu psów ratowniczych,
- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc,
- dotarcie do poszkodowanych znajdujących się w trudno - dostępnych miejscach,
- ewakuacja poszkodowanych z trudno-dostępnych miejsc również technikami alpinistycznymi.

# Działania poszukiwawczo-ratownicze podczas katastrof budowlanych – wybrane elementy związane ze specyfiką takich działań ratowniczych (3.06.2015 - Poligon SGPR Wałbrzych ul. Beethovena):
- wykonanie dostępu do poszkodowanego – czyste przebicie w dół,
- wykonanie dostępu do poszkodowanego – brudne przebicie pionowej ściany,
- wiercenie otworów pod kamerę wziernikową,
- podnoszenie elementów konstrukcyjnych i ich stabilizacja w celu uwolnienia osoby poszkodowanej,
- ewakuacja poszkodowanych z trudno-dostępnych miejsc również technikami alpinistycznymi.

         Założony harmonogram został zrealizowany w 120 %. Skąd te 20 %? Otóż wieczorem w poniedziałek po wyczerpującym dniu ćwiczeń w Świebodzicach na gruzowisku, otrzymaliśmy zgłoszenie od Policji o konieczności pomocy w akcji poszukiwawczej kobiety w wieku 78 lat, która zaginęła na terenie miasta Wałbrzycha. Ponieważ na miejscu w siedzibie JRG nr 1 przebywali ratownicy OSP JRS Wrocław z psami poszukiwawczymi o specjalizacji terenowej SGPR Wałbrzych 1 został zadysponowany do akcji. Działania trwały do godzin rannych i prowadzone były przez wszystkie służby m.in. Straż Pożarną, Policję i GOPR. Akcja już w czasie dnia została rozszerzona i włączono do nich kolejne grupy, które były przewidziane do udziału w zaplanowanych ćwiczeniach o takiej samej tematyce. Łącznie w akcji wzięło udział 37 ratowników KSRG i 9 pojazdów. Podsumowując drugi dzień ćwiczeń przerodził się w realną akcję.
 

            ______________________________________________________________________

29 Czerwiec 2015r.

SZKOLENIE W ZAKRESIE TECHNIK I TECHNOLOGII STABILIZACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

        W dniach 26.05-29.05.2015 roku siedmiu ratowników naszej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Wałbrzych 1 uczestniczyło w Szkolenie Z Zakresu Technik I Technologii Stabilizacji Konstrukcji Budowlanych. Szkolenie odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań w miejscowościach Trzebień i Pstrąże. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistycznych grup ratowniczych: poszukiwawczo-ratowniczych i technicznych województwa dolnośląskiego.

       W ramach współpracy ratowniczej pomiędzy Polską a Niemcami w szkoleniu, jako instruktorzy uczestniczyli przedstawiciele THW prezentując techniki stabilizacji uszkodzonych konstrukcji stosowane w Niemczech. Podczas szkolenia ratownicy THW zaprezentowali również bardzo ciekawy zaawansowany system monitoringu stabilności konstrukcji i budowli „ESS”.
 

            ______________________________________________________________________

25 Czerwiec 2015r.

         W dniu 23 czerwca 2015r.  w gabinecie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie, podczas którego st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście list gratulacyjny z okazji jubileuszu 25 – lecia pracy zawodowej Pani Małgorzacie Mementowskiej, zatrudnionej na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym.

Komendant podziękował jubilatce za duże zaangażowanie, rzetelność i sumienność
w codziennej pracy na rzecz PSP, życząc jednocześnie dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz wytrwałości w realizacji osobistych zamierzeń.


 

            ______________________________________________________________________

16 Czerwiec 2015r.                                            

         Nareszcie uda się przywrócić do stanu świetności obiekty przy ul. Przemysłowej 1.  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu pozyskała pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1”.
         
Zadanie obejmuje termomodernizację dwóch budynków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu, wraz z wymianą źródła ciepła - budową kotłowni o mocy 200kW opalanej gazem, instalacji solarnych dla obu budynków oraz wymiany instalacji ogrzewczej w budynku C wraz z przyłączem cieplnym.
          W ogłoszonym przez Komendę przetargu nieograniczonym wygrała firma TWS Grupa Budowlana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 16.11.2015r.
 

            ______________________________________________________________________

15 Czerwiec 2015r.

         W dniu 6.06.2015r. ok godziny 20:30 grupa naszych kolegów wyruszyła skuterami na wyprawę, której punktem docelowym jest Stambuł w Turcji. Droga, która zamierzają pokonać wiedzie przez Ukrainę, do której wjechali dziś ok godziny 10:00. Następne punkty na trasie to Mołdawia
i Rumunia.

          Pierwszą noc czyli 7.06.2015r. chłopacy zostali ugoszczeniu w PSP w Ustrzykach Dolnych za co bardzo dziękujemy Panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Ustrzykach Dolnych bryg. Piotrowi Królickiemu. Następnego dnia nasi strażacy wjechali na Ukrainę i odwiedzili Komendę Straży Pożarnej we Lwowie - odnośnik naszej SGSP. Ostatnią noc przed wjazdem do Mołdawii chłopacy nocowali u strażaków w miejscowości Burshtyn.

 

            ______________________________________________________________________

6 Czerwiec 2015r.

         2 czerwca 2015r. w Lubinie odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w sporcie pożarniczym. W mistrzostwach udział wzięło 26 drużyn, nasi zawodnicy uplasowali się na 14 miejscu.
Zawody rozgrywane były w 2 konkurencjach:                                                        
- sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami;                                               
- pożarnicze ćwiczenia bojowe.

Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach rozgrywanych na Mistrzostwach przedstawia się następująco:                                

SZTAFETA POŻARNICZA 4 x 10 0 m z przeszkodami
1 miejsce    Milicz                     z czasem    66,03    sek           
2 miejsce    Wrocław                 z czasem    67,58    sek           
3 miejsce    Ząbkowice Śl.         z czasem    67,81    sek           

POŻARNICZE ĆWICZENIA BOJOWE
1 miejsce    Ząbkowice Śl.         z czasem    33,10    sek           
2 miejsce    Milicz                     z czasem    37,56    sek           
3 miejsce    Kłodzko                 z czasem    37,97    sek           

W klasyfikacji drużynowej Mistrzostw w sporcie pożarniczym
Kolejność przedstawia się następująco:                           
1 miejsce    Milicz                          razem punktów        3           
2 miejsce    Ząbkowice Śl.              razem punktów        4           
3 miejsce    Kłodzko                       razem punktów        7           
 

            ______________________________________________________________________

13 Maj 2015r.

         8 maja w Sali Maksymiliana na Zamku Książ odbyły się coroczne obchody z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość była poprzedzona mszą świętą, która odbyła się w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, medale i awanse. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in:
- Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak
- Poseł RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka
- Senator RP Wiesław Kilian
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik
- Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej
oraz Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Wałbrzyskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji.

Lista osób wyróżnionych i awansowanych na wyższe stopnie:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:
- mł. bryg. Dariusz Buczel,
- asp. sztab. Adam Rybiński,
- st. asp. Andrzej Koziatkek,
- asp. Sylwester Poręba,
- st. kpt. w st. spocz. Krzysztof Jagodziński 

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:
- mł. ogn. Adrian Kułakowski,
- mł. ogn. Przemysław Staśkiewicz,
- mł. ogn. Marek Ślęk 

W uznaniu za sprawnie przeprowadzone działania ratowniczo-gaśnicze w dniu 10 grudnia 2014 w Zamku Książ, minister spraw wewnętrznych wyróżnił:
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:

- st. asp. Krzysztof Stachyrzak,

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
- mł. bryg. Paweł Kaliński,
- asp. sztab. Paweł Zajączkowski,
- st. asp. Łukasz Zajączkowski,
- st. ogn. Jackek Wolak,
- mł. ogn. Paweł Ilczyna 

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
- mł. asp. Paweł Koropczuk,
- sekc. Dawid Lach,
- sekc. Przemysław Korzeniowski,
- st. str. Dariusz Bryk 

Wręczenie odznaczeń nadanych przez ministra odbędzie się podczas uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany został:
- dh Konrad Wójcik
 

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został:

- dh Zdzisław Sommerfeld 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:

- mł. asp. Krzysztof Prokop
- st. sekc. Paweł Myśliwiec
- dh Benedykt Wojtarowicz
- dh Józef Gustaw
- Alina Szełemej 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- st. ogn. w st. spocz. Andrzej Zieliński,
- dh Krzysztof Skorupa,
- dh Jan Stroisz 

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali:
- mł. asp. Paweł Koropczuk,
- mł. asp. Michał Twardzik,
- ogn. Tomasz Kowalewski,
- mł. ogn. Wojciech Rzepa,
- dh Tomasz Mordoń,
- dh Piotr Skorupa,
- dh Mateusz Mróz 

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę oraz szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych został wyróżniony:
- mł. bryg. Paweł Kaliński 

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odznaką „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” odznaczeni zostali:
- mł. bryg. w st. spocz. Józef Zaranek,
- asp. sztab. w st. spocz. Marian Tusiński 

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, specjalne podziękowania otrzymali:
- st. bryg. Grzegorz Kułak,
- mł. bryg. Krzysztof Szyszka,
- mł. bryg. Piotr Miłosz,
- mł. bryg. Marek Skórzewski,
- dh Ireneusz Niedźwiecki,
- ppłk. poż. w st. spocz. Franciszek Lisiowski. 

Do stopnia brygadiera został awansowany:
- mł. bryg. Robert Bagniuk 

Do stopnia młodszego brygadiera został awansowany:
- st. kpt. Dariusz Buczel 

Do stopnia starszego aspiranta został awansowany:
- asp. Andrzej Koziatek 

Do stopnia aspiranta został awansowany:
- mł. asp. Robert Wesołowski 

Do stopnia starszego ogniomistrza zostali awansowani:
- ogn. Paweł Domański,
- ogn. Mariusz Koszyk,

Do stopnia ogniomistrza zostali awansowani:
- mł. ogn. Tomasz Kowalewski,
- mł. ogn. Robert Zaranek 

Do stopnia młodszego ogniomistrza zostali awansowani:
- st. sekc. Marcin Markiewicz,
- st. sekc. Robert Strojny 

Do stopnia starszego sekcyjnego zostali awansowani:
- sekc. Krzysztof Kaczanowski,
- sekc. Paweł Zimnowodzki,
- sekc. Krzysztof Siarkiewicz,
- sekc. Krzysztof Pernal,
- sekc. Piotr Łyskawa,
- sekc. Szczepan Kocjan,
- sekc. Marek Binkowski,
- sekc. Krzysztof Jankowski,
- sekc. Dawid Chuchra 

Do stopnia starszego strażaka zostali awansowani:
- str. Łukasz Bodziony,
- str. Paweł Siodłak,
- str. Piotr Pasieka,
- str. Michał Michalski

 

            ______________________________________________________________________

12 Maj 2015r.

          
      
9 maja odbył się "Dzień otwarty Funduszy Europejskich" w związku z tym zaprezentowany został mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego sprzęt,  jakim obecnie dysponują wałbrzyscy strażacy, zakupiony waśnie dzięki środkom europejskim.

       Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia także Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze, jednak to pojazdy strażackie wzbudziły największe zainteresowanie zwłaszcza wśród dzieci, które mogły przyjrzeć się im
z bliska, wejść do środka, a nawet miały możliwość lania wody z węży strażackich.

            ______________________________________________________________________

12 Maj 2015r.

          
        
3 maja 2015 r. w Gminie Czarny Bór odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z 70-leciem istnienia jednostki OSP Czarny Bór. Obchody zostały rozpoczęte Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w intencji strażaków i ich rodzin. Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz strażaków do Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia, którą uświetnił występ - niespodzianka, przygotowany przez dzieci ze szkoły podstawowej. Podczas gali zasłużeni strażacy zostali wyróżnieni odznakami, medalami oraz wyróżnieniami.

        W uroczystości oprócz strażaków z gminnych jednostek OSP udział wzięli wałbrzyscy parlamentarzyści, przedstawicie władz gminy, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz zaproszeni goście.

            ______________________________________________________________________

27 Kwiecień 2015r.

          
        
W dniu 24 kwietnia w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic wrocławskiej z uczniowska doszło do groźnego wypadku z udziałem 2 aut osobowych i busa, w którym rannych zostało 10 osób w tym półtoraroczne dziecko. Ruch w tym miejscu był zablokowany. Przyczyny wypadku ustala policja.

            ______________________________________________________________________

15 Kwiecień 2015r.

          
                                                

            ______________________________________________________________________

14 Kwiecień 2015r.

          W dniu 10 Kwietnia 2015 roku w Centrum aktywnego  sportu Aqua Zdrój  w Wałbrzychu odbyły się II Mistrzostwa Dolnego Śląska strażaków PSP w tenisie  stołowym. Mistrzostwa  w imieniu Komendanta Wojewódzkiego otworzył st. bryg. Grzegorz Kułak Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu.
W turnieju udział wzięło w fazie finałowej 36 strażaków z 11 komend. Turniej poprzedziły rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone w poszczególnych komendach, a ogromne zainteresowanie jakie wzbudziły potwierdzają, że ta dyscyplina sportowa cieszy się dużą popularnością wśród strażaków, stół do tenisa można spotkać niemal w każdym JRG. Przeprowadzony turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Zawodnicy  rywalizowali  w ośmiu  grupach cztero i pięcio - osobowych  z czego  dwóch najlepszych wychodziło  do turnieju głównego. Dalsza faza turnieju to najlepsza  16 - tka systemem pucharowym, aż do  wyłonienia  zwycięzcy.

Klasyfikacja  końcowa:

1. Sylwester Poręba     KM  PSP Wałbrzych
2. Marek  Białek            KP  PSP  Trzebnica
3. Robert Słowik            KP  PSP  Kamienna Góra
4. Andrzej  Przybylski   KP  PSP  Głogów
5. Piotr Kociołek            KP  PSP Lubań
6. Mariusz  Kot               KP  PSP  Złotoryja


        Zwycięzcom turnieju, nagrody wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we  Wrocławiu st. bryg. Andrzej Abulewicz, który pogratulował zarówno im, jak i wszystkim startującym sportowej postawy i uzyskanych wyników. Mistrzostwa odbyły się w zdrowej sportowej rywalizacji i co najważniejsze bez kontuzji .
 

            ______________________________________________________________________

9 Kwiecień 2015r.

          W dniach16-18.03.2015 r. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 wraz  z SGPR „Wałbrzych-1” oraz z JRG nr 2 uczestniczyły w ćwiczeniach na obiekcie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” przy ul. Wysockiego. Scenariusz ćwiczeń przewidywał uszkodzenie infrastruktury budowlanej na terenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w wyniku trzęsienia ziemi. Doszło do powstania pożaru w budynku biurowym, natomiast w budynku Muzeum Górnictwa zawaleniu uległa klatka schodowa, gdzie na wyższej kondygnacji (ok.15 m), uwięziona pod wagonikiem i poszkodowana została jedna z osób zwiedzający – zaistniała konieczność zastosowania przez ratowników GPR „Wałbrzych 1” technik linowych. Ponadto doszło do zawału w sztolni dla zwiedzających, gdzie również znalazła się osoba poszkodowana i uwięziona. Ratownicy GPR „Wałbrzych 1” musieli wykonywać zabudowę zabezpieczającą strop przed dalszym zawałem w celu ewakuacji ze strefy zagrożenia poszkodowanego.

            ______________________________________________________________________

1 Kwiecień 2015r.

          

            ______________________________________________________________________

11 Marzec 2015r.

               Informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 10 marca 2015r. w wieku 52 lat zmarł ogn. w st. spocz. PAWEŁ KORUS.

Ogn. w st. spocz. PAWEŁ KORUS przez wiele lat był reprezentantem polskiego pożarnictwa, na najważniejszych międzynarodowych zawodach służb mundurowych policyjnych i strażackich. W swym dorobku miał m. in. tytuły mistrza świata (dwukrotnie) i wicemistrza świata (dwukrotnie).  Zdobył brązowe medale podczas Mistrzostw Świata weteranów w grze pojedynczej i podwójnej. Był wicemistrzem Europy Strażaków. Dwukrotnie zwyciężał w Mistrzostwach Polski MSWiA, a trzykrotnie
w Mistrzostwach Polski Strażaków.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13.03.2015r. o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym
w Szczawnie Zdroju przy ul. Prusa.
 

            ______________________________________________________________________

10 Marzec 2015r.

              
 

            ______________________________________________________________________

3 Marzec 2015r.

         27 lutego 2015r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność KM PSP w Wałbrzychu w 2014r.
W odprawie udział wzięli zaproszeni goście, w tym: posłanki Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, z-ca Prezydenta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura, przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, Prezes ZP ZOSP w Wałbrzychu Ireneusz Niedźwiedzki, a także kadra kierownicza komendy na czele z Komendantem Miejskim st. bryg. Grzegorzem Kułakiem oraz Z-cą Komendanta Miejskiego w Wałbrzychu mł. bryg. Krzysztofem Szyszką.
        Odprawę poprowadził Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak, który podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2014r. W roku 2014 jednostki straży pożarnych z naszego powiatu zaangażowane były w likwidację 2225 zdarzeń, które z podziałem na ich rodzaj wyglądają następująco:
- Pożary - 1015
- Miejscowe zagrożenia - 1097
- Alarmy fałszywe - 113
Ponadto Komendant Miejski st. bryg. Grzegorz Kułak podsumował zabezpieczenie operacyjne zarówno samego Miasta Wałbrzych jak i powiatu wałbrzyskiego, strukturę zatrudnienia, wyposażenie komendy oraz jednostek PSP, zrealizowane w 2014 roku szkolenia na obiektach, w tym szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej, a także omówił priorytetowe zadania i kierunki działania KM PSP
w Wałbrzychu na 2015 rok.

 

            ______________________________________________________________________

27 Luty 2015r.

     
   
Decyzją personalną nr 326/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 22.12.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 28.02.2015 roku odszedł st. ogn. Andrzej Zieliński.
      Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Andrzej Zieliński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

            ______________________________________________________________________

20 Luty 2015r.

     
                                                      

            ______________________________________________________________________

2 Luty 2015r.

     
    
Decyzją personalną nr 325/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 22.12.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2015 roku odszedł st. ogn. Sławomir Buczek.
      Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Sławomir Buczek otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

            ______________________________________________________________________

22 Styczeń 2015r.

        20 stycznia 2015r. w Sali Maksymiliana na Zamku Książ odbyła się uroczystość, na której to Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Prezes Zarządu Spółki Zamku Książ Krzysztof Urbański wręczyli podziękowania funkcjonariuszom staży pożarnej, policji oraz straży miejskiej za zaangażowanie i profesjonalną akcję ratowniczą na Zamku Książ, która miała miejsce 10 grudnia 2014r. Na uroczystości pojawił się Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Andrzej Szcześniak, Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. Grzegorz Kułak, Komendant Miejski Policji
w Wałbrzychu - insp. Andrzej Basztura oraz Komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu - Kazimierz Nowak.
Z naszej Komendy podziękowania za profesjonalizm, zaangażowanie i nieocenioną pomoc, okazaną przy ratowaniu przed pożarem dziedzictwa kulturowego, jakim jest Zamek Książ otrzymywali:
- mł. bryg. Szyszka Krzysztof
- mł. bryg. Kaliński Paweł
- asp. sztab. Zajączkowski Paweł
- st. asp. Zajączkowski Łukasz
- st. asp. Stachyrzak Krzysztof
- mł. asp. Janowski Stanisław
- mł. asp. Sieradzki Marcin
- mł. asp. Koropczuk Paweł
- st. ogn. Wolak Jacek
- st. ogn. Buczek Sławomir
- mł. ogn. Ilczyna Paweł
- sekc. Chuchra Dawid
- sekc. Pernal Krzysztof
- sekc. Łyzuń Marcin
- sekc. Szlachcikowski Marek
- sekc. Korzeniowski Przemysław
- st. str. Bryk Dariusz
- st. str. Chyciński Marcin
- st. str. Różański Grzegorz
- st. str. Jagodziński Grzegorz
- st. str. Ozimek Mateusz
- st. str. Buczek Łukasz
- st. sekc. Markiewicz Marcin
- st. kpt. Buczel Dariusz
- st. str. Literski Leszek
- mł. bryg. Miłosz Piotr
- asp. sztab. Rybiński Adam
- mł. bryg. Tęcza Andrzej

Również podziękowania za szczególne zaangażowanie podczas akcji otrzymali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu:
- Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu- st. bryg. Andrzej Abulewicz,
- Naczelnik Wydziału Operacyjnego – st. bryg. Zdzisław Wnęk,
- Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego - bryg. Dariusz Buła,
- Oficer Prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu - mł. bryg. Krzysztof Gielsa. 

Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Prezes Zarządu Spółki Zamku Książ są bardzo wdzięczni za tak sprawnie i profesjonalnie przeprowadzanie działań, które uratowały narodowe dziedzictwo jakim jest Zamek Książ.

            ______________________________________________________________________

14 Styczeń 2015r.

        

        11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny wałbrzyscy strażacy aktywnie uczestniczyli w pokazach z dziedziny ratownictwa technicznego. 

Przy pomocy hydraulicznego sprzętu ratowniczego ratownicy z PSP wykonali dostęp do poszkodowanego uczestniczącego w wypadku drogowym. Osoba poszkodowana została ewakuowana ze strefy zagrożenia, a jednocześnie udzielana jej była pomoc medyczna przez obecne na miejscu służby ratownictwa medycznego."

            ______________________________________________________________________

7 Styczeń 2015r.

        

            ______________________________________________________________________

7 Styczeń 2015r.

        Informujemy, że rozpoczęła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem „
Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!
”. Organizatorem konkursu jest Komendant Główny PSP we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich.

Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.
Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej PSP.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

            ______________________________________________________________________

19 Grudzień 2014r.

       10 grudnia ok godziny 14 doszło do pożaru w Zamku Książ. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się dach na budynku głównym Zamku Książ od strony dziedzińca. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że wszystkie osoby znajdujące się w zamku (turyści i pracownicy) zostały ewakuowane przed przybyciem zastępów PSP. Pożarem objęte było V-te piętro barokowej części zamku od frontu. Ogień rozprzestrzeniał się w stronę wieży i dwóch skrzydeł tej części obiektu. Spaleniu uległa konstrukcja dachu o powierzchni ok. 500m2. Dysponowanie sił i środków pierwszego rzutu odbyło się na podstawie alarmu systemu sygnalizacji pożaru. Akcja gaśnicza była utrudniona ze względu na lokalizację zamku, który znajduje się na wzgórzu i otoczony jest lasem. Do akcji zadysponowano 39 samochodów pożarniczych i 93 strażaków z Wałbrzycha, Wrocławia, Jeleniej Góry, Ząbkowic, Dzierżoniowa, Kamiennej Góry i powiatu świdnickiego.

Na miejscu działań przybyli m.in.: z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu -
st. bryg. A. Abulewicz, z-ca Komendanta Miejskiego – mł. bryg. Krzysztof Szyszka, Prezydent Miasta Wałbrzycha - R. Szełemej, Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu - insp. A. Basztura, Komendant Straży Miejskiej - K. Nowak, prezes zamku Książ - K. Urbański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Wałbrzycha - M. Kraus

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prac remontowych prowadzonych na dachu zamku.
 

            ______________________________________________________________________

16 Grudzień 2014r.

       10 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej KW PSP we Wrocławiu, odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyli na nie m. in.: kierownictwo KW PSP z komendantem st. bryg. mgr inż. Andrzejem Szcześniakiem, radny Sejmiku Dolnośląskiego st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Zbigniewem Szczygieł, wiceprezes Zarządu Głównego ZE i RP RP - Krzysztof Maślankiewicz, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Andrzej Łabentowicz, przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” - Aleksander Wesołowski, Kapelan Dolnośląskich Strażaków, ks. inf. Adam Drwięga, członkowie Zespołu Dolnośląskiego, który wypracował projekty ustaw strażackich, z st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Eugeniuszem Zajączkowskim - członkiem naszego koła, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku - Eugeniusz Engel, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku- Stanisława Socha, członkowie DZW i WKR oraz delegacje wszystkich 17 kół dolnośląskiej organizacji.
Specjalnymi gośćmi związkowców, byli komendanci miejscy i powiatowi PSP lub ich zastępcy, z miast
i powiatów, w których działają koła ZE i RPRP.
Komendę wałbrzyską reprezentował zastępca komendanta miejskiego, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka.
Wałbrzyskie koło reprezentowali: prezes Halina Goń oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Tusinski.
Okolicznościowe referaty wygłosili: członek wałbrzyskiego koła, członek prezydiów ZG i Dolnośląskiego ZW - Roman Świst oraz prezes DZW - Eugeniusz Engel. Były one poświęcone historii Związku oraz jego działalności.

Następnie uhonorowano medalami jubileuszowymi za aktywną działalność i wspieranie ZE i RP RP. Otrzymali je m. in. obecni oraz byli wałbrzyszanie: wiceprezes DZW - st. bryg. w st. spocz. inż. Henryk Bartłomiejczyk z Legnicy, b. członek ZG - st. bryg. w st. spocz. mgr Ryszard Gromuł z Jeleniej Góry,
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski, b. przewodniczący WKR - ppłk w st. spocz. Feliks Kostecki z Wrocławia, b. członek Głównej i b. przewodniczący Wojewódzkiej KR - ppłk w st. spocz. Zygfryd Zygadło z Legnicy, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka - zastępca komendanta miejskiego PSP oraz mł. bryg. mgr Marek Kicka.
Medale jubileuszowe, które przyznał Zarząd Główny Związku, otrzymały dolnośląskie koła, w tym jedno z najstarszych - wałbrzyskie.
4 najlepsze koła, w tym wałbrzyskie, obdarowano cennymi i pięknymi artystycznie witrażami z wizerunkiem św. Floriana.
Uroczystość prowadził b. prezes DZW, a obecnie członek jego Prezydium DZW - Aleksander Demczuk z Wrocławia.
 

            ______________________________________________________________________

3 Grudzień 2014r.

       W dniu 05 listopada 2014r w Mieroszowie na rynku odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie. Samochód ten zastąpi wysłużony i naruszony zębem czasu GBA 2,5/16 na podwoziu STARa. Na wyposażeniu tego samochodu znajduje się między innymi nowoczesny sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego. Nowoczesny samochód z dobrze wyszkoloną obsadą zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz możliwości operacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

            ______________________________________________________________________

21 Listopad 2014r.

       W dniu 17 listopada br.  w sali wykładowej JRG nr 2 odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim.

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
- st. sekc. Adrian Kułakowski,
- st. sekc. Robert Kurowski.

Stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
- sekc. Piotr Różycki,
- sekc. Paweł Myśliwiec.

Spotkanie to było również okazją do uroczystego wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplomów z okazji jubileuszu pracy zawodowej.  Wśród awansowanych znaleźli się:
- mł. asp. Paweł Koropczuk,
- sekc. Krzysztof Jankowski,
- sekc. Tomasz Spytkowski,
- sekc. Paweł Krawczyk,

Natomiast gratulacje z okazji jubileuszu odbierali:
- st. kpt. Dariusz Buczel za 30 lat służby/pracy,
- mł. asp. Krzysztof Prokop za 30 lat służby/pracy,
- sekc. Piotr Łyskawa za 20 lat służby/pracy.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

            ______________________________________________________________________

3 Październik 2014r.

       26 września 2014r. odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze i szkolenie pod kryptonimem "Dzikowiec 2014" w zakresie organizacji, akcji ratowniczej związanej z ewakuacja osób z kolei linowej oraz poszukiwaniu osób zaginionych w okolicach masywu góry Dzikowiec.

Celem ćwiczeń było:
- doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej
   z innymi podmiotami ratowniczymi podczas prowadzenia akcji ratowniczych

- wymiana umiejętności i doświadczeń ratowniczych pomiędzy służbami
- sprawdzanie planu ewakuacji kolei linowej Dzikowiec
- sprawdzanie procesu alarmowania i możliwości służb współdziałających przy tego typu zdarzeniach
  zgodnie z przyjętymi procedurami

- wypracowanie taktyki działania przy tego typu zdarzeniach.
 

Ćwiczenia przebiegły sprawnie, cel ćwiczeń tj ewakuacja z kolei linowej ponad 30 osób oraz odnalezienie 2 zaginionych - został osiągnięty. 

            ______________________________________________________________________

1 Październik 2014r.

       W dniu 29 września 2014r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz nagrody jubileuszowe.

Nagroda jubileuszowa:
Asp. sztab. Leszek Kłapiński – 25 – lecie pracy i służby

Awansowani:
Mł. asp. Adam Poręba – dowódca sekcji
Mł. asp. Marcin Sieradzki – dowódca zastępu
Sekc. Krystian Przywóski – ratownik - kierowca
Sekc. Adrian Sadowski – ratownik - kierowca
Sekc. Radosław Matuszak- ratownik - kierowca
Sekc. Przemysław Gad - ratownik

Mianowanie na stałe:
St. str. Przemysław Jadczak – młodszy ratownik
St. str. Maksymilian Łatka – młodszy ratownik
 

            ______________________________________________________________________

25 wrzesień 2014r.


       ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO CZARNY BÓR 2014r.

W dniu 20 września 2014r. o godz. 10 na terenie obiektu sportowego w gminie Czarny Bór odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałbrzyskiego.

W tegorocznych zawodach udział wzięło 10 drużyn OSP oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
z Zagórza Śląskiego oraz Gorce.

Drużyny startowały w następującej kolejności:

OSP Borówno
OSP Gorce
OSP Witków
OSP Mieroszów
OSP Grzędy
OSP Jaczków
OSP Czarny Bór
OSP Głuszyca
OSP Zagórze Śląskie
OSP Boguszów

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe

Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP Jaczków z wynikiem łącznym 121 pkt.
2 miejsce OSP Boguszów z wynikiem łącznym 129 pkt.
3 miejsce OSP Witków z wynikiem łącznym 134 pkt.

Drużyny Młodzieżowe:
1 miejsce OSP Zagórze Śląskie z wynikiem łącznym 1005 pkt.
2 miejsce OSP Gorce z wynikiem łącznym 897 pkt.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Sędzią głównym zawodów był natomiast asp. sztab. Adam Rybiński.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

            ______________________________________________________________________

24 wrzesień 2014r.


          23 września w godzinach popołudniowych doszło do pożaru mieszkania przy ul. Ludowej
w Wałbrzychu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar w jednym z lokali mieszkalnych.
Z budynku ewakuowano 5 osób z czego 2 osoby zostały przekazane będącemu na miejscu Zespołowi Ratownictwa Medycznego i odwiezione do szpitala celem obserwacji. Na miejscu w działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

            ______________________________________________________________________

22 wrzesień 2014r.

   W dniu 17 września JRG nr 1 wraz z ratownikami SGPR Wałbrzych 1 odbyła nocne ćwiczenia poszukiwawczo - ratownicze na terenie Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy. Według założenia w poniemieckich sztolniach z okresu II Wojny Światowej doszło do zawału, w wyniku czego cztery osoby zostały poszkodowane i uwięzione w podziemnych korytarzach. Jedna osoba znalazła się w szybie wentylacyjnym, do którego ze względu na zawał w chodniku dostęp był możliwy jedynie od góry przy pomocy technik alpinistycznych . Pozostałe trzy osoby zaginęły wewnątrz sztolni.

         Działania poszukiwawcze trwały ok. trzech godzin, a w ćwiczeniach uczestniczyło 28 strażaków.
W ćwiczeniach oprócz sprzętu medycznego i alpinistycznego wykorzystano również kamery termowizyjne, kamerę wziernikową i sprzęt oświetleniowy.

            ______________________________________________________________________

15 wrzesień 2014r.

     W czwartek 11 września, w siedzibie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, odbyły się ogólnopolskie uroczystości z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W trakcie uroczystości, członek Prezydium ZG i Prezydium Dolnośląskiego ZW tego Związku - st. ogn. w st. spocz. Roman Świst, otrzymał z rąk Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Medal Honorowy im. inż. Józefa Tuliszkowskiego. Komendantowi asystował Kanclerz Kapituły Medalu, b. komendant główny PSP- generał brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski.
      Ten prestiżowy medal przyznawany jest od 21 lat. Od tego momentu spośród wałbrzyskich strażaków otrzymali go: inż. Ireneusz Niedźwiecki - b. Wicewojewoda Wałbrzyski, b. wiceprezes ZG ZOSP RP, długoletni członek Prezydium ZG ZOSP RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu, b. prezes ZW ZOSP RP Wałbrzychu i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, starsi brygadierzy w stanie spoczynku: mgr inż. Józef Modras - b. komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu, mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski - b. komendant wojewódzki SP i PSP W Wałbrzychu oraz pionier wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej - ppłk poż. w st. spocz. Franciszek Lisiowski - b. komendant ZZSP Zakładów Koksowniczych oraz dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Wałbrzychu.
     W trakcie uroczystości Roman Świst, przekazał w imieniu komendanta miejskiego PSP w Wałbrzychu, st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, gen. brygadierowi  w st. spocz. T. Jankowskiemu, pracę poświęconą historii ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej.

            ______________________________________________________________________

15 wrzesień 2014r.

     Przy okazji obchodów 20-lecia powstania ZE i RP RP, doszło do miłego spotkania 3 członków reprezentacji polskiego pożarnictwa na IV Międzynarodowe Zawody Straży Pożarnych w Krems (Austria): st. bryg. w st. spocz. Mieczysława Prugara z Krosna w woj. podkarpackim (ma rodzinę  w Wałbrzychu), st. ogn. w st. spocz. Czesława Mili z Częstochowy w woj. śląskim oraz wałbrzyszanina st. ogn. w st. spocz. Romana Śwista.  Zawody te odbyły się na początku lipca 1969r.

Relacje z uroczystości zamieszczone są m. in. na stronach naszego ZG, Komendy Głównej PSP oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

            ______________________________________________________________________

4 wrzesień 2014r.

      W dniu 28 sierpnia 2014 r. po godz. 11 Dyżurny SK KM otrzymał zgłoszenie, że w  nielegalnym wyrobisku węgla tzw. „biedaszybie” przy ul. Strzegomskiej znaleziono przysypanego kopacza. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano zastępy ratownicze z JRG nr 1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano patrol Policji wskazujący miejsce, w którym doszło do zasypania człowieka. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że pod ziemią na głębokości około 6 metrów znajduje się człowiek. Podczas nawoływania osoba ta nie dawała żadnych oznak życia. Bezpośredni dostęp do poszkodowanego był niemożliwy z powodu osuwania się ziemi do wykopu i możliwości powtórnego zawału. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań, a następnie wykonaniu zabudowy przy pomocy rozpór mechanicznych i drewnianych. Konstrukcja budowana była przy pomocy technik alpinistycznych. Utrudnieniem w działaniach był niestabilny grunt  grożący zasypaniem wykopu oraz budowanie zabudowy od góry. Podczas prac związanych z zabudową konieczne było usuwanie prowizorycznych zabezpieczeń zastanych w wykopie co powodowało zwolnienie pracy. Po dotarciu do poszkodowanego uwolniono go zdejmując zalegające odłamki skalne oraz gruz. Poszkodowany został ewakuowany na powierzchnię przy pomocy linki ratowniczej, gdzie obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Poszkodowanym był mężczyzna w wieku około 28 lat. Prace związane z budową konstrukcji zabezpieczającej prowadzili strażacy z SGRP „Wałbrzych -1”. Z informacji uzyskanych od Policji wykluczono możliwość przebywania w wykopie innych osób. Dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadził zespół Policji oraz Prokuratury. W akcji udział brało 5 zastępów PSP w sile 14 strażaków, a działania trwały 8 godz. i 29 min.
 

            ______________________________________________________________________

21 sierpnień 2014r.

      21 sierpnia 2014 przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego, dzięki któremu nasi strażacy będą mogli podnosić sprawność fizyczną. Był to ostatni etap inwestycji „Budowa Strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”, który obejmował swoim zakresem wykonanie nawierzchni boiska sportowego i bieżni oraz nasadzenie zieleni i pełne zagospodarowanie terenu.  Środki finansowe zapewnione przez Wojewodę (340 122,77 zł) niestety nie pozwalały na pełną realizację inwestycji, jednakże udało się zrealizować cel dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja, który wygospodarował z budżetu Gminy Wałbrzych brakującą kwotę 280 000,00 zł.
     Przy okazji otwarcia boiska zaprezentowano nowo pozyskany zestaw: pojazd typu quad wraz z przyczepą jednoosiową  oraz lawetą do jednoczesnego transportu  tego sprzętu. Zestaw zakupiony został na potrzeby działań ratowniczych Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Wałbrzych 1”, funkcjonującej w strukturach KM PSP w Wałbrzychu  i pozwala na przemieszczanie się ratowników i sprzętu w terenie trudnodostępnym  - czyli takim jaki często występuje na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Zestaw wykorzystywany będzie np.:
- podczas katastrof budowlanych gdzie dojazd bezpośrednio w rejon działań ciężkiego sprzętu ratowniczego  jest niemożliwy lub może powodować dodatkowe zagrożenia,
- przy ewakuacji poszkodowanych z nielegalnych wyrobisk węgla – ostatnia tego typu akcja miała miejsce w okolicach ul. Sportowej, kiedy to większość dostępnego sprzętu strażacy dostarczali częściowo samochodem terenowym, a następnie znaczny odcinek transportowali ręcznie, oraz ewakuacji i transporcie poszkodowanych z miejsc niedostępnych dla pojazdów osobowych oraz uterenowionych - gdy nie ma możliwości dojazdu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego,
- podczas akcji gaśniczych w terenach górzystych, np. przy pożarach lasów, do transportu sprzętu gaśniczego m.in. pomp i węży strażackich,
- w czasie prowadzenia akcji poszukiwania osób zaginionych w terenie - szybciej będzie można sprawdzić najbardziej prawdopodobne miejsca przebywania osób poszukiwanych,
- do działań związanych z zabezpieczeniem obiektów czy tez likwidacją skutków powodzi - transport worków piasku, ewakuacja mienia itp.,
- oraz wielu innych mających na celu niesienie pomocy mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego.

 Sam quad jest pojazdem silnikowym o pojemności 1000 cm3 i mocy fabrycznej 75 KM ale na potrzeby homologacji moc ograniczono do 25 KM.  Są to wystarczające parametry na potrzeby działań ratowniczych

W uroczystości otwarcia boiska brali udział m.in. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej."
 

            ______________________________________________________________________

10 lipiec 2014r.

W dniu 16 kwietnia br. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak, zawarł  trójstronne porozumienie z Urzędem Miasta Boguszów  - Gorce, reprezentowanym przez Burmistrza Pana Waldemara Kujawę oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną „Boguszów” reprezentowaną przez Prezesa OSP Pana Ryszarda Piwińskiego i Naczelnika OSP Pana Roberta Sikorskiego. Porozumienie dotyczyło włączenia na czas określony OSP „Boguszów” do KSRG . Przedmiotowe porozumienie określa prawa jak i obowiązki stron, na które strony wyraziły zgodę. Następnie na podstawie podpisanego porozumienia Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP w dniu 22 kwietnia 2014r. wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o włączenie OSP „Boguszów” do KSRG.
         Na podstawie Decyzji nr I/88 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 9 maja 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna „Boguszów” w Boguszowie – Gorcach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzja o włączeniu wydana została na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
         W związku z powyższym, w dniu 03.07.2014r. odbyła się oficjalna uroczystość przekazania dokumentów potwierdzających włączenie OSP „Boguszów” do KSRG.
 

            ______________________________________________________________________

26 czerwiec 2014r.

Wyniki naboru do pracy w Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
 

            ______________________________________________________________________

26 czerwiec 2014r.

      Decyzją personalną nr 30/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 05.05.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.06.2014 roku odszedł st. ogn. Andrzej Molski.
      Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Andrzej Molski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

 

            ______________________________________________________________________

20 czerwiec 2014r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III i IV etapu
 

            ______________________________________________________________________

17 czerwiec 2014r.

Wyniki testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

16 czerwiec 2014r.

W środę 11 czerwca 2014 odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Sporcie Pożarniczym, których byliśmy gospodarzami. W otwarciu imprezy wzięli udział m.in. z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu - st. bryg. Andrzej Abulewicz, Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej, Prezes Zarządu Aqua Zdrój - Bogdan Stanek. O tytuł najlepszej drużyny województwa walczyło 26 ekip: KM Jelenia Góra, KM Legnica, KM Wałbrzych, KM Wrocław, KP Bolesławiec, KP Dzierżoniów, KP
Głogów, KP Góra, KP Jawor, KP Kamienna Góra, KP Kłodzko, KP Lubań,  KP Lubin, KP Lwówek,  KP Milicz, KP Oleśnica,  KP Oława, KP Polkowice,  KP Strzelin, KP Środa Śl.,  KP Świdnica, KP Trzebnica, KP Wołów,  KP Ząbkowice Śl., KP Zgorzelec,  KP Złotoryja.

Strażacy prowadzili zmagania w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza 4x100m z przeszkodami
- pożarnicze ćwiczenie bojowe

Ze wszystkich drużyn najlepiej wypadła reprezentacja z Ząbkowic Śląskich, która wygrała obie konkurencje, dodatkowo ustanowiła nowy rekord Dolnego Śląska w ćwiczeniach bojowych z czasem 28,97sek!

Wyniki XI Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w Sporcie pożarniczym:
I. SZTAFETA POŻARNICZA 4X100 M Z PRZESZKODAMI
1. Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich
2. Komenda Powiatowa Dzierżoniów
3. Komenda Powiatowa Milicz

II. POŻARNICZE ĆWICZENIE BOJOWE
1. MIEJSCE Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich
2. Komenda Powiatowa Milicz
3. Komenda Miejska Jelenia Góra

III. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW
1. MIEJSCE Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich
2. Komenda Powiatowa Milicz
3. Komenda Powiatowa Dzierżoniów
 

            ______________________________________________________________________

13 czerwiec 2014r.

Wyniki I-ego etapu naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

9 czerwca 2014r.

      Decyzją personalną nr 28/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 31.03.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.05.2014 roku odszedł st. ogn. Dariusz Podgórski.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka,  st. ogn. Dariusz Podgórski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

            ______________________________________________________________________

28 maja 2014r.

      W  piątek 23 maja, z okazji Dnia Strażaka oraz 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odbyło się uroczyste spotkanie członków koła emeryckiego. Gośćmi naszych emerytów byli: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów - Andrzej Russek, Komendant Miejski PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, naczelnik Wydziału Kadr - mgr Małgorzata Garbalińska, mgr Małgorzata Mementowska z Wydziału Kwatermistrzowskiego oraz  członek Komisji Socjalnej przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim PSP - Kazimierz Chwiłkowski.

     W trakcie spotkania, Komendant Miejski PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak udekorował brązową odznaką „Za zasługi dla Ochrony przeciwpożarowej” Edwarda Laska - członka Zarządu Koła, od 6 września 1995r., tj. od momentu powstania koła, b. członka ZW w Wałbrzychu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Wałbrzychu. Odznakę nadał Minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz. Odznakami „Za zasługi dla ZEiRP RP”, które przyznało Prezydium ZG ZEiRP RP, uhonorowano: Eugeniusza Czaprowskiego - , członka ZK i b. długoletniego wiceprezesa  ZK, b. członka Dolnośląskiego ZW i b. członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu oraz Adama Styrbickiego - wiceprezesa ZK - od 10 stycznia 2007r. i członka ZK - od 15 lutego 1999r. W imieniu władz krajowych Związku, dokonał tego Andrzej Russek - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Z  okazji dwudziestej rocznicy powstania Związku, jego Zarząd Główny przyznał medale jubileuszowe, otrzymali je: Adam Brombosz - b. wiceprezes i prezes ZK oraz b. członek ZW w Wałbrzychu,  Edward Lasek oraz długoletni członkowie koła: Jan Matysek (ur.31 maja 1922r.), Jan Mertuszka (ur.8 sierpnia 1928r.) i Wojciech Mertuszka (ur.12 kwietnia 1925r.). Ceremonii wręczenia medali, dokonał członek Prezydium ZG ZE i RP RP Roman Świst -jednocześnie przewodniczący Zespołu ZG ds. organizacji obchodów 20-lecia Związku.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i posłużyło jako ważny czynnik integracji emeryckiego środowiska. Podkreślano, bardzo dobrą współpracę z Komendą Miejską PSP.

            ______________________________________________________________________

26 maja 2014r.

  
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do służby
w straży pożarnej.

1. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 2 osoby

2. Stanowisko:
a) stażysta, przewidywany etat - operator sprzętu specjalnego, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 -
    1 osoba,
b) stażysta, przewidywany etat - specjalista ratownik, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 - 1 osoba


ogłoszenie o naborze - więcej informacji

            ______________________________________________________________________

19 maja 2014r.

    16 maja w Zamku Książ odbyły się coroczne obchody z okacji Dnia Strażaka. Uroczystość była poprzedzona mszą świętą, która odbyła się w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, medale i awanse.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in:
- st. bryg. mgr inż. Jerzy Łabowski Z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzki PSP,
- Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha
- Józef Piksa Starosta Wałbrzyski
- Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Poseł RP
- Wiesław Kilian Senator RP
oraz Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Wałbrzyskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji.

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył złotym medalem „Za Długoletnią Służbę”
- Dorotę Kokoszko

Decyzją ministra spraw wewnętrznych, srebrną odznakę: „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał
- st. asp. Krzysztof Stachyrzak

Brązowe odznaki: „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
- mł. asp. Tomasz Dębski,
- mł. ogn. Paweł Ilczyna,
- mł. ogn. Tomasz Kowalewski,
- dh Konrad Wójcik,
- asp. sztab. w st. spocz. Halina Goń

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowany został
- dh Zbigniew Pełka

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został
- dh Andrzej Kaczmarek

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali
- dh Zbigniew Zalewski
- st. ogn. Adam Poręba
- Alina Szełemej

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali
- mł. bryg. Agnieszka Mendelska,
- asp. Sylwester Poręba

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali
- st. kpt. Konrad Pełczyński,
- mł. asp. Piotr Gnosowski,
- mł. ogn. Paweł Koropczuk,
- sekc. Paweł Krawczyk,
- dh Henryk Wach,
- dh Adam Hausman

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, prezes zarządu głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uhonorował medalami okolicznościowymi z okazji 20-lecia związku
- st. bryg. Grzegorz Kułak,
- dh Ireneusz Niedźwiecki

Dyplomem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo â€� gaśniczych został wyróżniony
- st. ogn. Andrzej Zieliński

Minister spraw wewnętrznych awansował
- do stopnia młodszego brygadiera - st. kpt. Agnieszka Mendelska
- do stopnia starszego kapitana
- kpt. Przemysław Szpanier
- kpt. Konrad Pełczyński

Komendant główny PSP nadał
- stopień starszego aspiranta - asp. Krzysztof Stachyrzak
- stopień aspiranta - mł. asp. Sylwester Poręba

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

stopień starszego ogniomistrza otrzymali
- ogn. Adam Poręba,
- ogn. Andrzej Molski ,
- ogn. Grzegorz Stramecki

stopień młodszego ogniomistrza otrzymali
- st. sekc. Marek Ślęk,
- st. sekc. Przemysław Staśkiewicz

stopień starszego sekcyjnego otrzymali
- sekc. Grzegorz Ogłoza,
- sekc. Tomasz Janiak,
- sekc. Paweł Heral,
- sekc. Piotr Gniłka,
- sekc. Sławomir Barzański,
- sekc. Jacek Babula,
- sekc. Jacek Brzuchacz,
- sekc. Dariusz Kolesiński,
- sekc. Anita Minkiewicz-Kończak

Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu nadał stopień starszego strażaka
- str. Dominik Adamczyk,
- str. Adrian Bochenek,
- str. Łukasz Buczek,
- str. Adrian Sdebel,
- str. Łukasz Cichowski,
- str. Marcin Gostomski,
- str. Grzegorz Jagodziński,
- str. Kamil Kmieciak,
- str. Mateusz Ozimek,
- str. Maciej Piekarz,
- str. Łukasz Todorowski
 

            ______________________________________________________________________

13 maja 2014r.

     

       10 maja odbył się "Dzień otwarty Funduszy Europejskich" z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym zaprezentowany został mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego sprzęt,  jakim obecnie dysponują wałbrzyscy strażacy, zakupiony waśnie dzięki środkom europejskim.

        Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia także Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze, jednak to pojazdy strażackie wzbudziły największe zainteresowanie - zwłaszcza wśród dzieci.


 

            ______________________________________________________________________

5 maja 2014r.

      Decyzją personalną nr 25/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 21.03.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.04.2014 roku odszedł st. ogn. Krzysztof Białas.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki,  st. ogn. Krzysztof Białas otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.
 

            ______________________________________________________________________

29 kwietnia 2014r.

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z 10 rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz organizacją ogólnopolskiej akcji promocyjnej pod nazwą „Dni otwarte Funduszy Europejskich” zaprasza społeczność powiatu wałbrzyskiego do odwiedzania naszych jednostek 10 maja w godzinach 1000-1300:

1.   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 przy ul. Przemysłowej 1;
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 przy ul. Ogrodowej 20.

W dniu tym zostanie zaprezentowany sprzęt, jakim obecnie dysponują wałbrzyscy strażacy. W dużej części sprzęt ten został zakupiony dzięki środkom z Unii Europejskiej.

WYKAZ POJAZDÓW I SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIU KM PSP W WAŁBRZYCHU WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W LATACH 2006 - 2013
 

            ______________________________________________________________________

17 kwietnia 2014r.

      W dniu 12 kwietnia 2014r. w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Bocznej 8 w Walimiu został rozegrany III Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP powiatu wałbrzyskiego. W turniej wzięli udział zawodnicy sześciu drużyn: KM PSP Wałbrzych, OSP Walim, OSP Boguszów, OSP Gorce, OSP Grzędy oraz przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wałbrzychu.
Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym, meczu o 3 miejsce oraz meczu finałowym Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu wygrywając w finale z OSP Walim wynikiem 5:2 zwyciężyła w całym turnieju. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP w Walimiu, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna SOR-u Wałbrzych. Wyróżnienie dla najlepszego strzelca turnieju otrzymał st. str. Kamil Kmieciak z JRG nr 2 w Wałbrzychu.

W skład drużyny Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu wchodzili:
kpt. Kozioł Michał
st. str. Kmieciak Kamil
sekc. Kępiński Tomasz
sekc. Janiak Tomasz
mł. asp. Twardzik Michał
sekc. Kocjan Szczepan
st. str. Chyciński Marcin
st. str. Bryk Dariusz
st. sekc. Różycki Piotr

            ______________________________________________________________________

10 kwietnia 2014r.

       W dniu 04 kwietnia 2014r.  Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inz. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej.
Wśród awansowanych znaleźli się:
- sekc. Jacek Brzuchacz,
- sekc. Tomasz Kępiński,
- sekc. Marcin Łyzuń,
Natomiast gratulacje z okazji jubileuszu odbierali:
- st. ogn. Sławomir Buczek za 30 lat służby/pracy,
- st. str. Leszek Literski - za 25 lat służby/pracy,
- mł. asp. Piotr Gnosowski za 20 lat służby/pracy.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

            ______________________________________________________________________

2 kwietnia 2014r.

   W dniu 19 marca br. odbyły się ćwiczenia JRG nr 1 i 2 oraz Zakładowej Służby Ratowniczej na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek benzolu wynikły podczas załadunku cysterny kolejowej, a następnie pożar rozlanej substancji na tacy pod cysterną. Do zdarzenia doszło podczas rozpoczynania napełniania cysterny. Zapłon nastąpił w wyniku wyładowania ładunku elektrostatycznego z uwagi na niewłaściwe uziemienie cysterny. Działania ZSR oraz PSP polegały na podaniu w natarciu czterech prądów piany na cysternę oraz na podaniu  piany i wody poprzez wykorzystanie półstałej instalacji gaśniczej zraszaczowej i pianowej na  znajdujące się w pobliżu zbiorniki magazynowe benzolu. Ponadto po ugaszeniu pożaru ratownicy z Grupy Chemicznej JRG nr 2 zlokalizowali i usunęli rozszczelnienie na instalacji technologicznej benzolu.

            ______________________________________________________________________

25 marca 2014r.

   

            ______________________________________________________________________

13 marca 2014r.

     W dniu 10 marca 2014 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność KM PSP w Wałbrzychu w 2013r.,
w tym przede wszystkim realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego.
           
W odprawie udział wzięli zaproszeni goście, w tym: posłanki  Izabela Katarzyna Mrzygłocka
i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Józef Piksa, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, Prezes ZP ZOSP w Wałbrzychu Ireneusz Niedźwiedzki, a także kadra kierownicza komendy na czele z Komendantem Miejskim st. bryg. Grzegorzem Kułakiem oraz Z-cą Komendanta Miejskiego w Wałbrzychu mł. bryg. Krzysztofem Szyszką.
            Odprawę poprowadził Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu, który przy pomocy
 prezentacji multimedialnej podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2013r. Przedstawił m. in. statystykę zdarzeń z podziałem na ich rodzaj, zabezpieczenie operacyjne zarówno samego Miasta Wałbrzych jak i powiatu wałbrzyskiego, strukturę zatrudnienia, wyposażenie komendy oraz jednostek OSP, zrealizowane w 2013 roku szkolenia, w tym szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej,  a także omówił priorytetowe zadania i kierunki działania KM PSP w Wałbrzychu na 2014 rok.
            Następnie st. bryg. Grzegorz Kułak uroczyście przekazał Prezydentowi Miasta „Program działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na rok 2014”,  Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wałbrzychu „Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony  przeciwpożarowej Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu za 2013 rok”, natomiast Panu Józefowi Piksie Staroście Powiatu Wałbrzyskiego oba w/w dokumenty.
            W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc
i zaangażowanie w działania na rzecz  poprawy ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim oraz zaprosił do dalszej współpracy w tym zakresie.

            ______________________________________________________________________

6 marca 2014r.

     W dniu 04 marca 2014r. w wałbrzyskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wysockiego został rozegrany turniej ćwierćfinałowy w piłce siatkowej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
z terenu województwa dolnośląskiego. Grupę ćwierćfinałową G –III tworzyli funkcjonariusze z  Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Komendy Miejskiej PSP
w Wałbrzychu.
     Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym Komenda Miejska wygrywając z KP Dzierżoniów oraz KP Zgorzelec wynikiem 2:0 zajęła pierwsze miejsce w grupie awansując tym samym do rozgrywek półfinałowych. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z KP PSP w Dzierżoniowie, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna z KP PSP ze Zgorzelca. 

W skład drużyny Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu wchodzili:
kpt. Przemysław Szpanier,
st. ogn. Sławomir Buczek,
st. str. Przemysław Jadczak,
st. str. Robert Zając,
st. str. Marcin Tobiasz,
str. Adrian Bochenek,
str. Adrian Sdebel,
str. Maciej Piekarz.

            ______________________________________________________________________

6 marca 2014r.

      W dniu 28 lutego w miejscowości Pisarzowice (pow. kamiennogórski) odbyły się Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym.
     W zawodach wzięło udział 40 zawodników z komend PSP województwa dolnośląskiego. Powiat wałbrzyski reprezentowany był przez 6 zawodników. Najlepszymi zawodnikami na turnieju okazali się zawodnicy z KM PSP Wałbrzych zajmując pierwsze i drugie miejsce. Pierwsze miejsca zajął st. str. Marcin Korus z JRG nr 1 , a drugie  miejsce  zajął  mł. asp. Sylwester Poręba z JRG nr 2.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

            ______________________________________________________________________

24 luty 2014r.

      W dniu 7 lutego 2014r. w sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2, Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, po raz pierwszy w tym roku wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplom z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Gratulacje z okazji jubileuszu 25 - lecia pracy zawodowej odbierał Zastepca Dowódcy JRG Nr 2 asp. sztab. Paweł Zajączkowski, natomiast awansowani to:
mł. ogn. Tomasz Kwiatkowski,
sekc. Paweł Zimnowodzki,
sekc. Piotr Różycki,
sekc. Krzysztof Pernal,
sekc. Adam Bekas,
sekc. Tomasz Pryczek,
sekc. Jarosław Skuratko
mł. ogn. Robert Zaranek, który po zakończeniu trzyletniego okresu służby przygotowawczej został mianowany strażakiem na stałe.

            ______________________________________________________________________

4 luty 2014r.

      31 stycznia 2014 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Wałbrzyskie. W zebraniu uczestniczyło 53 członków oraz zaproszeni goście. Prezes Koła Pani Halina Goń rozpoczęła spotkanie witając zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Następnie poprosiła o zabranie głosu Pana Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorza Kułaka. Komendant złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym i podsumował rok 2013 w KM PSP w Wałbrzychu oraz przedstawił plany na przyszłość. Członek Zarządu Głównego ZEiRP RP Pan Roman Świst przedstawił zakres prac Zarządu Głównego, między innymi w temacie działań prawnych dotyczących emerytów pożarnictwa oraz obchodów 20-lecia związku. Członek Komisji Socjalnej przy Komendancie Dolnośląskim Pan Zygmunt Lis przedstawił zasady rozdziału, przyznawania oraz wymagane dokumenty potrzebne do przyznania pomocy socjalnej. Sprawozdania za rok2013 złożył skarbnik koła i przewodniczący komisji rewizyjnej. Podjęto uchwałę o zwiększeniu składu zarządu koła. Na nowego członka zarządu koła wybrano Pana Eugeniusza Czaprowskiego.

            ______________________________________________________________________

21 styczeń 2014r.

       Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczy wyposażony
w nowoczesny sprzęt techniczny. O ilości i różnorodności wyposażenia może świadczyć wartość pojazdu, która wyniosła ponad 1 mln 100 tys. zł. Samochód został zakupiony przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz Komendy Głównej Straży Pożarnej. Pojazd wyposażony jest m.in. w zestaw hydrauliczny, zestawy pneumatyczne wysoko i niskociśnieniowe, pilarki do stali, betonu i drewna, agregaty prądotwórcze i wiele innych sprzętów niezbędnych podczas akcji ratowniczych.
     Dzięki funkcjonowaniu w strukturze organizacyjnej  KM PSP w Wałbrzychu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej "Wałbrzych 1" samochód trafił właśnie do naszego miasta.

    Oprócz nowego samochodu ratownictwa technicznego, dzięki zakupom prowadzonym przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu, nasza straż otrzymała również  przyczepkę z pompą o wysokiej wydajności 11m3/min. Koszt zakupu pompy wyniósł ok. 200 tyś. zł.

            ______________________________________________________________________

20 styczeń 2014r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu informuje, że ogłoszono XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego PSP.
Tematem tegorocznego konkursu, pod hasłem "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!", będzie bezpieczeństwo w naszych domach i mieszkaniach.

Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulaminu znajduje się na stronie KG PSP www.straz.gov.pl 

            ______________________________________________________________________

13 styczeń 2014r.

     
      12 stycznia 2014 roku odbył się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku wałbrzyscy strażacy zrobili pokaz z ratownictwa technicznego, w którym założeniem było zrobienie dostępu do osoby uwięzionej za pomocą sprzętu hydraulicznego oraz jej ewakuacji z samochodu.

            ______________________________________________________________________

23 grudzień 2013r.

      16 grudnia 2013r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym gospodarzami byli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak oraz dh. Ireneusz Niedźwiecki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m. in. Prezydent Miasta Wałbrzycha, V-ce Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój, Burmistrz Miasta Głuszyca, Wójt Czarnego Boru, V-ce Wójt Starych Bogaczowic, Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wałbrzyskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz strażacy z tutejszej Komendy. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu w asyście Prezydenta Miasta Wałbrzycha wręczył medale odznaczonym strażakom. Zgodnie z tradycją Ksiądz Daniel z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu odczytał słowa Ewangelii oraz poświęcił opłatek. Nie zabrakło śpiewania kolęd. Każdy życzył sobie zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2014 Roku.

            ______________________________________________________________________

16 grudzień 2013r.

      W dniu 13 grudnia 2013r.  Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplom
z okazji jubileuszu pracy zawodowej.

Dyplomy z okazji jubileuszu otrzymał:
- asp. Krzysztof Stachyrzak za 25-lecie pracy zawodowej.

Na wyższe stanowiska służbowe awansowani zostali:
Kpt. Michał Kozioł - Specjalista
St. sekc. Paweł Koropczuk – Dowódca zastępu
St. sekc. Robert Kurowski - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Tomasz Janiak - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Piotr Gniłka - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Sławomir Barzański - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Jacek Babula - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Paweł Zimnowodzki - Starszy operator sprzętu specjalnego
St. sekc. Marcin Markiewicz - Starszy operator sprzętu specjalnego
St. sekc. Robert Strojny – Dyżurny stanowiska kierowania
Sekc. Krzysztof Kaczanowski – Operator sprzętu specjalnego
Ogn. Mariusz Koszyk – Starszy ratownik
Sekc. Anita Minkiewicz – Kończak – Starszy technik
Sekc. Grzegorz Ogłoza – Starszy technik
Sekc. Radosław Kluba – Ratownik - kierowca

Uroczyste ślubowanie w związku ze wstąpieniem do służby w Państwowej Straży Pożarnej
z dniem 01 grudnia 2013r. złożył:

Str. Piotr Pasieka 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

            ______________________________________________________________________

5 grudzień 2013r.

      W ramach ogólnopolskiej akcji "Nie dla czadu"  w dniu 03.12.2013 u w Castoramie Wałbrzych odbyła się interesująca prelekcja. Pracownicy sklepu zaznajomieni zostali z zagrożeniem jakie niesie obecność tlenku węgla, jakie są objawy zatrucia CO, jak wpływa wysokość stężenia CO na organizm człowieka,  jak postępować z osobą "zaczadzoną", czy też jak nie dopuścić do pojawienia się CO w naszym otoczeniu. 

     Tematyka spotkania zaprezentowana została przez funkcjonariusza  KM PSP w Wałbrzychu i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracowników sklepu. 

Nowo pozyskana wiedza pozwoli uzmysłowić sobie jakie niebezpieczeństwo stoi za szeroko omawianym pojęciem CZADU i zapewne zostanie wykorzystana przy kontaktach personelu z klientami Castoramy w celu podniesienia świadomości społecznej.

            ______________________________________________________________________

28 listopad 2013r.

   Decyzją personalną nr 185/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 23.09.2013r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.11.2013 roku odchodzi ogn. Tomasz Czerkowski.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki, ogn. Tomasz Czerkowski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

28 listopad 2013r.

       W dniach 18-22.11.2013 r. grupa strażaków z SGPR „Wałbrzych – 1” uczestniczyło w kursie specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych realizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Szkolenie zorganizowane było przez Szkołę Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, a odbyło się w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

            ______________________________________________________________________

19 listopad 2013r.

   W dniu 18 listopada Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej.

Dyplomy otrzymali:
- mł. bryg. Piotr Miłosz za 25-lecie pracy zawodowej,
- mł. asp. Michał Twardzik za 20-lecie pracy zawodowej.

Awansowani to:
- mł. asp. Stanisław Janowski - z-ca dowódcy zmiany,
- sekc. Krzysztof Siarkiewic - operator sprzętu specjalnego,
- sekc. Paweł Myśliwiec - operator sprzętu specjalnego,
- sekc. Paweł Heral - st. ratownik-kierowca,
- sekc. Miłosz Marczak - ratownik-kierowca,
- sekc. Dawid Chuchra - ratownik-kierowca,
- sekc. Bartosz Siodła - ratownik

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

            ______________________________________________________________________

29 październik 2013r.

   W dniu 28 października 2013r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze pod kryptonimem "FORSJA 2013" w zakresie organizacji akcji ratowniczo - gaśniczej związanej z likwidacją zagrożenia chemiczno - ekologicznego oraz gaszenia pożaru. Ćwiczenia odbyły się na terenie zakładu przemysłowego Faurecia w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza 2.

Celem ćwiczeń było:
- Sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego.
- Doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.
- Doskonalenie umiejętności ratowniczych w likwidacji zagrożenia chemiczno-ekologicznego.
- Gaszenie pożaru środka transportu - ciągnik siodłowy z naczepą na terenie zakładu przemysłowego.
- Wymiana umiejętności i doświadczeń ratowniczych pomiędzy służbami.
- Sprawdzenie warunków prowadzenia działań gaśniczych na terenie zakładu przemysłowego z branży samochodowej.
- Sprawdzenie procesu alarmowania i możliwości służb współdziałających przy tego typu zdarzeniach.
- Zapoznanie strażaków-ratowników z procedurami i taktyką działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

W ćwiczeniach brało udział 15 zastępów straży pożarnej, w których uczestniczyło blisko 80 ratowników, a także pogotowie ratunkowe i policja.

Były to już kolejne ćwiczenia, związane z programem doskonalenia zawodowego, przeprowadzone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

            ______________________________________________________________________

22 październik 2013r.

    21 października 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe strażakom:
- st. ogn. Jacek Wolak
- sekc. Jacek Brzuchacz
Nagrodę jubileuszową z okazji 30-lecia pracy zawodowej otrzymał st. ogn. Andrzej Zieliński.
Ponadto Komendant wręczył pierwsze mianowania w służbie przygotowawczej strażakom:
- str. Paweł Siodłak
- str. Łukasz Bodziony
Przy tej okazji złożyli oni ślubowanie.

 Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

            ______________________________________________________________________

3 październik 2013r.

    Decyzją personalną nr 165/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 05.08.2013r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.09.2013 roku odchodzi st. ogn. Janusz Żurkan.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Janusz Żurkan otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

27 wrzesień 2013r.

     W ramach doskonalenia zawodowego w dniu 25.09.2013 r. odbyły się na obiekcie Zamku Książ praktyczne ćwiczenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 PSP w Wałbrzychu. Zgodnie z założeniem pożar powstał w stolarni mieszczącej się na poziomie -1. W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby. Pierwszego poszkodowanego ze strefy zagrożenia rota gaśnicza ewakuowała na zewnątrz obiektu po klatce schodowej, drugi poszkodowany został ewakuowany z tarasu Zamku przy pomocy technik linowych przez członków Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Wałbrzych-1” – obaj zostali przekazani Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

            ______________________________________________________________________

24 wrzesień 2013r.

      XII Otwarte Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Ratownictwie Wysokościowym
 

      W dniu 19 września 2013r. odbyły się na obiekcie zapory sztucznego zbiornika wodnego Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim XII Otwarte Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Ratownictwie Wysokościowym.
     Zawody otworzył zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Andrzej Abulewicz. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy oraz nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół sędziowski, któremu przewodniczył bryg. Dariusz Kopa. W zawodach uczestniczyło 26 zawodników reprezentujących PSP z terenu województwa dolnośląskiego, ale także OSP z Opola. Ponad to z polskimi strażakami wystartował zespół strażaków czeskich. Każdy z zawodników startujących w odstępach ośmino minutowych, pokonywał indywidualnie całą trasę. Natomiast kolejne miejsca w klasyfikacji drużynowej były rezultatem zsumowanych czasów indywidualnych 3 osobowej ekipy. Zawodnicy mieli do pokonania szereg niełatwych konkurencji:
• wciągnięcie worka (ok. 50kg) na drzewo przy zastosowaniu dowolnej techniki alpinistycznej,
• podejście po tyrolce na drzewo (skręcona lina), przepięcie do zjazdu, zjazd,
• bieg terenowy do tamy pod górę ok. 800m ,
• zjazd z tamy po przepinkach przez trzy węzły,
• podchodzenie na tamę po przepinkach (dwa przyrządy zaciskowe),
• zjazd po linie kierunkowej ok. 100m,
• podejście po drabince speleo na tamę 20m,
• zjazd z tamy po przepinkach przez trzy węzły,
• przeprawa nad rzeką po luźnej linie („U”),
• bieg terenowy ok. 900m po wytyczonej trasie,
• podejście po tyrolce na drzewo (skręcona lina), ewakuacja poszkodowanego wiszącego na drzewie (worek ok. 50kg) na ziemię
• dobieg do mety (ok.20m).

Klasyfikacja końcowa:

Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce – KM PSP Wrocław
2 miejsce – KP PSP Świdnica
3 miejsce – KM PSP Wałbrzych

Klasyfikacja indywidualna
1 miejsce - Błaszkiewicz Mateusz – KM PSP Wrocław
2 miejsce - Utzig Krzysztof – OSP Opole
3 miejsce - Walewski Marcin - KP PSP Świdnica
 

            ______________________________________________________________________

20 wrzesień 2013r.

      W uznaniu za odwagę oraz godną naśladowania postawę braku obojętności na ludzkie cierpienie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu wyróżnił strażaków listami gratulacyjnymi, którzy z czasie wolnym od służby udzielili pomocy przypadkowym poszkodowanym.

Wyróżnienia otrzymali:
ogn. Mariusz Koszyk - więcej informacji
st. str. Robert Zając - więcej informacji

            ______________________________________________________________________

10 wrzesień 2013r.

       6 września 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście  akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe strażakom tutejszej komendy. Ponadto z okazji przypadającego jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej list gratulacyjny otrzymali:
- asp. sztab. Adam Rybiński,
- st. ogn. Dariusz Podgórski
- ogn. Paweł Domański
      Ponadto Dyplomem Komendanta Miejskiego za działania ratownicze podjęte poza służbą zostali wyróżnieni:
- ogn. Mariusz Koszyk,
- str. Maciej Piekarz,
- str. Łukasz Todorowski.
 
       W słowach kierowanych do wyróżnionych strażaków Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu podkreślał, iż powyższymi awansami doceniony został przede wszystkim ich trud i zaangażowanie podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz wyraził nadzieję na dalsze sukcesy odnoszone na drodze zawodowej.


            Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

            ______________________________________________________________________

2 wrzesień 2013r.

    Decyzją personalną nr 164/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 05.08.2013r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.08.2013 roku odchodzi  ogn. Paweł Korus.  
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, ogn. Paweł Korus otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

2 wrzesień 2013r.

    30 sierpnia w godzinach wieczornych przy ul. Głuszyckiej w Wałbrzychu doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Na miejsce zostało wysłanych dziewięć zastępów straży pożarnej.  Z kamienicy ewakuowanych zostało ponad 100 osób. W wyniku pożaru spaleniu uległa znaczna część dachu oraz pomieszczenia znajdujące się na poddaszu.          
     Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja.

            ______________________________________________________________________

6 sierpień 2013r.

    Decyzją personalną nr 143/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 24 czerwca 2013 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 lipca 2013 roku odchodzi mł. ogn. Robert Kowalewski.
   Uroczyste pożegnanie odbyło się w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka mł. ogn. Robert Kowalewski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

5 sierpień 2013r.

    Decyzją personalną nr 60/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 12 czerwca 2013 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 lipca 2013 roku odchodzi st. ogn. Robert Ilski.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki st. ogn. Robert Ilski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

5 czerwiec 2013r.

W niedzielę 26 maja 2013r. podczas Dni Nysy na Opolszczyźnie, odbyła się kolejna polsko-niemiecka konferencja historyczna poświęcona pożarnictwu na terenie historycznego Śląska - Dolnego Śląska, Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. Przy tej okazji czescy strażacy dokonali prezentacji sikawki parowej, która wzbudzając nieukrywane zdumienie i podziw licznych nysan i turystów, mocno „pracowała” najpierw na dziedzińcu miejscowego Muzeum, a następnie przed katedrą na nyskim rynku. Na zakończenie, uczestnicy konferencji oddali hołd Johannesowi Hellmannowi (1840-1924), który jeszcze za życia nazywany był Ojcem Śląskiego Pożarnictwa i wykonali rodzinną fotografię przed budynkiem dawnej szkoły pożarniczej.

Niecodziennym artystycznym akcentem konferencji, było mistrzowskie wykonanie przez dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie, pana Janusza Dąbrowskiego - pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej - marsza skomponowanego w 1898r., na jubileusz ćwierćwiecza istnienia OSP w Nysie. Nagranie marsza dostępne będzie w internecie.

W programie konferencji znalazły się dwa referaty poświęcone 150-leciu związków strażackich na Śląsku, w l. 1863-2013, które przedstawili Helmut Polewka - członek Komisji Historycznej ZOW ZOSP RP w Opolu, we współpracy z Gerdem Schrammenem z Deutsches Feuerwehr Museum w Fuldzie oraz mgr Paweł Gąsiorczyk kierownik Wydziału Dokumentowania Zabytków, w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Przy okazji konferencji członek Zarządu Głównego ZOSP RP i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu - Andrzej Borowski, udekorował Medalem J. Hellmanna, zasłużonych dla kultywowania historii ochrony przeciwpożarowej na Śląsku: Gerda Schremmena i Helmuta Polewkę.

Kilka osób za podobną działalność zostało obdarowanych pamiątkowymi medalami przez OSP Szemrowice, a wręczył je odkrywca Hellmanna, jej prezes, niestrudzony badacz dziejów pożarnictwa - Rudolf Hyla. Przybył on na uroczystości, w replice munduru galowego z 1900r.

W konferencji uczestniczył m. in. st. ogn. w st. spocz. Roman Świst, który w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, przekazał grupie uczestników konferencji, pracę „ Z dziejów ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej”. Dzięki temu książka trafiła m. in. do Muzeum w Fuldzie, straży pożarnej w Görlitz czy CMP w Mysłowicach.

Jak się wydaje, w pracy znajduje się szereg udokumentowanych odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w obu referatach.

Dla wałbrzyskiego miłośnika historii ochrony przeciwpożarowej, udział w nyskim spotkaniu, był okazją do wymiany uwag, opinii na temat stanu wiedzy historycznej oraz wymiany wyników badań na tym obszarze. Organizatorami uroczystości były ZOW ZOSP RP w Opolu i Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Nysie, z prezesem Stanisławem Kuszłą na czele.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać na stronie ZG ZE i RP RP oraz UM w Nysie. Na tych stronach pomieszczono także bogate serwisy zdjęciowe.

            ______________________________________________________________________

14 maj 2013r.

8 maja w godzinach rannych przy ul. Górniczej w Jedlinie-Zdroju doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Na miejsce zostało wysłanych siedem zastępów straży pożarnej. Prawdopodobną przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej w jednym z mieszkań na drugim piętrze, w wyniku, którego śmierć poniosły 2 kobiety, a pozostałych mieszkańców bloku ewakuowano. Na razie nie wiadomo kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, ponieważ konstrukcja budynku została naruszona.
Okoliczności katastrofy wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

            ______________________________________________________________________

13 maj 2013r.

W piątek 10 maja 2013 roku w Sali Maksymiliana  Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia Strażaka. W gali brał udział między innymi  Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. A. Szcześniak, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP a jednocześnie Prezes Związku OSP powiatu wałbrzyskiego oraz współorganizator uroczystych obchodów Dnia Strażaka dh Ireneusz Niedźwiedzki, Prezydent Miasta Wałbrzych Roman Szełemej, Starosta powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu wałbrzyskiego oraz wielu innych znamienitych gości. Była to doskonała okazji do wręczenia medali i wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie służbowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013 roku odznaczył:
- Brązowym Krzyżem Zasługi: st. kpt. Pawła Kalińskiego
- Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę”: mł. bryg. Grażynę Latałę
- Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”: asp. sztab. Pawła Zajączkowskiego, ogn. Pawła Korusa.

Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nr 4/OP/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadał:
- Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: mł. ogn. Stanisławowi Janowskiemu.
Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano: dh Józefa Guzika.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP:
- Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano: mł. bryg. Piotra Miłosza, st. kpt. Dariusza Buczla, asp. sztab. Adama Rybińskiego, st. ogn. Jacka Wolaka, ogn. Andrzeja Molskiego, mł. ogn. Stanisława Janowskiego.

- Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Andrzej Adamczyk, dh Piotr Sopala, dh Przemysław Guzik, st. sekc. Marek Ślęk, st. str. Dawid Lach.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało:
- Odznakę „Strażak Wzorowy”: dh Pawłowi Świątkowi, dh Andrzejowi Tyrce, dh Andrzejowi Pojaskowi.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie
w działaniach ratowniczo - gaśniczych został wyróżniony: mł. bryg. Marek Skórzewski.

Rozkazem Personalnym nr 152/Kadr/13 z dnia 15 kwietnia 2013r. Minister Spraw Wewnętrznych awansował:
- do stopnia młodszego brygadiera: st. kpt. Pawła Kalińskiego
- do stopnia kapitana: mł. kpt. Michała Kozła.

Rozkazem Personalnym nr WK.123.6.2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:
- stopień ogniomistrza otrzymali: mł. ogn. Michał Twardzik, mł. ogn. Rafał Babiarz.
- stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: st. sekc. Tomasz Dębski, st. sekc. Paweł Ilczyna, st. sekc. Wojciech Rzepa, st. sekc. Marcin Sieradzki.
- stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Marcin Markiewicz, sekc. Robert Strojny, sekc. Paweł Koropczuk.

Rozkazem Personalnym nr 4/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu stopień starszego strażaka otrzymali: str. Emil Stroisz, str. Michał Mil, str. Maksymilian Łatka,
str. Grzegorz Różański, str. Przemysław Jadczak.

Podczas wspomnianej uroczystości Komendant Miejski przedstawił zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie  w wałbrzyskich strukturach KM PSP, podkreślił znaczenie zmiany lokalizacji nowej siedziby JRG 2 przy ul. Ogrodowej 20, dzięki czemu znacznie zwiększone zostało bezpieczeństwo północnej części miasta Wałbrzycha. Przedstawił także plany na najbliższą przyszłość tj. konieczność kompleksowej termomodernizacji JRG nr 1 przy ul. Przemysłowej 1, oraz zakup pojazdu ratownictwa technicznego.

W czasie uroczystej gali Komendant Grzegorz Kułak nie zapomniał podkreślić równie ważnej roli strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy z olbrzymim zaangażowaniem każdego dnia biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych

            ______________________________________________________________________

9 maj 2013r.

       Decyzją personalną nr 36/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013r. asp. Sylwester Poręba został mianowany z dniem 01 maja 2013 roku na stanowisko Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

9 maj 2013r.

       Decyzją personalną nr 36/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013r. asp. sztab. Paweł Zajączkowski został mianowany z dniem 01 maja 2013 roku na stanowisko Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu.

            ______________________________________________________________________

15 kwiecień 2013r.

        W dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 na terenie Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1A
w Wałbrzychu odbyła  się IX edycja wojewódzkiego konkursu pn. "Uczę się bezpiecznie żyć", w ramach którego przeprowadzono II Mistrzostwa Wałbrzycha w Edukacji Dla Bezpieczeństwa pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Konkurs adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych, z Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego. Impreza miała charakter zawodów, w trakcie których reprezentacje przedszkoli i szkół wykonywały określone czynności i zadania, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W konkurs zaangażowane były służby oraz firmy z terenu wałbrzyskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy JRG nr 1 brali udział w pracach komisji  sędziowskiej oraz zorganizowali pogadankę i pokaz dotyczący  tlenku węgla. W konkursie uczestniczył również Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr. inż. Krzysztof Szyszka, który wspólnie z włodarzami wręczał nagrody zwycięskim drużynom.

         W konkursie wzięło udział blisko 60 placówek, w tym 15 z Wałbrzycha. Konkurs "Uczę się bezpiecznie żyć" stanowi ciekawy i atrakcyjny sposób propagowania wiedzy na temat zagrożeń oraz przyczynia się do wspierania systemu bezpieczeństwa Wałbrzycha i Województwa Dolnośląskiego, poprzez nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy oraz umiejętności pomocy sobie i innym w trudnych sytuacjach.
 

            ______________________________________________________________________

10 kwiecień 2013r.

         Decyzją personalną nr 36/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013r. mł. bryg. mgr Marek Skórzewski został mianowany z dniem
01 kwietnia 2013 roku na stanowisko Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu.

            ______________________________________________________________________

28 marzec 2013r.

       W dniu 25 marca 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście  akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe 12 strażakom tutejszej komendy. Spośród awansowanych 7 osób otrzymało mianowania na stałe, po zakończeniu trzyletniego okresu służby przygotowawczej. Ponadto sekc. Jacek Brzuchacz otrzymał list gratulacyjny z okazji przypadającego jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej.

            W słowach kierowanych do wyróżnionych strażaków Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu podkreślał, iż powyższymi awansami doceniony został przede wszystkim ich trud i zaangażowanie podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz wyraził nadzieję na dalsze sukcesy odnoszone na drodze zawodowej.

            Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
 

            ______________________________________________________________________

25 marzec 2013r.

       23 marca 2013r. w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie - Gorcach przeprowadzono powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

            Organizatorem turnieju był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wałbrzychu, a współorganizatorami Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu oraz miejscowe jednostki OSP z Gorc i Boguszowa.

W eliminacjach wzięło udział 15 uczestników reprezentujących gminy Boguszowa - Gorc, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia. Zabrakło reprezentantów z Mieroszowa
i Głuszycy.  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

 Konkurs podzielony jest na 5 etapów eliminacji, a mianowicie :
-    eliminacje środowiskowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół);
-    eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne;
-    eliminacje powiatowe;
-    eliminacje wojewódzkie;
-    eliminacje centralne.

 Podczas sobotnich eliminacji powiatowych każdy z uczestników musiał zmierzyć się
z pisemnym testem wiedzy o pożarnictwie oraz pytaniami jury pod przewodnictwem –
tak jak i w latach poprzednich – st. kpt. Agnieszki Kalińskiej.

WYNIKI

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1. Radosław Jagodziński                    - Walim                                - 6 pkt       test – 18 pkt
2. Wiktoria Guzik                              - Boguszów - Gorce               - 3 pkt       test – 18 pkt
3. Julia Pojasek                                - Boguszów - Gorce               - 2 pkt       test – 14 pkt

 II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Mateusz Zalewski                          - Zagórze Śląskie                   - 8,5 pkt    test – 21 pkt
2. Mikołaj Gawroński                         - Stare Bogaczowice               - 7,5 pkt    test – 16 pkt
3. Kaja Sommerfeld                          - Boguszów - Gorce                - 2 pkt       test – 13 pkt

 III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Dawid Stasiak                               - Dziećmorowice                     - 4 pkt       test – 16 pkt
2. Piotr Stefaniak                               - Boguszów -  Gorce               - 3,5 pkt    test – 16 pkt
3. Dawid Lewandowski                       - Czarny Bór                          - 1,5 pkt    test – 15 pkt

Laureaci oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Tesco Polska ze Szczawna Zdroju oraz Urząd Miasta
i Gminy Boguszów - Gorce.

Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować powiat wałbrzyski podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Zamku Książ w Wałbrzychu dnia  22.04.2013r.
 

            ______________________________________________________________________

22 marzec 2013r.

       W dniu 19 marca 2013r. przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie Hotel IBIS STYLE
w Wałbrzychu. W działaniach brało udział 6 zastępów z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2 w Wałbrzychu


Celem ćwiczeń było m.in.:
- zapoznanie załogi z potencjalnymi zagrożeniami charakterystycznymi dla obiektu ćwiczeń,
- zorganizowanie zaopatrzenia wodnego na miejscu akcji,
- sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
- zapoznanie ze sposobami prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych,
- skuteczność komunikacji pomiędzy dowodzącym, a zastępami podczas działań przy wykorzystaniu
  łączności bezprzewodowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami

- praktyczne sprawdzenie możliwości skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych
  w obiektach hotelowych.


Były to już kolejne ćwiczenia, wynikające z programu doskonalenia zawodowego, przeprowadzone na terenie obiektu użyteczności publicznej, którego skuteczne rozpoznanie ma decydujące znaczenie w przypadku rzeczywistego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.
 

            ______________________________________________________________________

4 marzec 2013r.

       Dnia 1 marca br. w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu z przedstawicielami władzy powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie. Podstawowym zadaniem przewidzianym do zrealizowani w ubiegłym roku było przeniesienie Komendy Miejskiej PSP wraz z MSK z ul. Matejki oraz JRG nr 2 z ul. Piasta do nowej siedziby przy ul. Ogrodowej 20. W roku 2012 zakończony został remontu dachu budynku JRG nr 1 przy ulicy Przemysłowej, KM PSP wzbogaciła się również o nowy sprzęt tzn. pozyskany został samochód operacyjny Renault Trafic wraz z doposażeniem grupy ratownictwa chemicznego (tj. sprzęt pomiarowy, do określania zasięgu skażeń, uszczelniający, itp.), a także skokochron przeznaczony do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

W ubiegłym roku wałbrzyscy strażacy wyjechali łącznie do 1859 zdarzeń z czego 955 to pożary, 845 - miejscowe zagrożenia, 59 - fałszywe alarmy. W stosunku do roku 2011 odnotowano prawie 200 interwencji mniej. Jednostki straży pożarnych w roku 2012 interweniowały średnio 5 razy na dobę.

W 2013 roku Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu w planach ma m.in. przekazanie Prezydentowi Wałbrzycha części obiektów zlokalizowanych przy ul. Matejki, pozyskanie nowego samochodu ratownictwa technicznego, remont pomieszczeń w budynku JRG nr 1 w celu ich przystosowania na szatnie oraz przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania obiektów przy ul. Przemysłowej. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie niezbędnej dokumentacji do programu termomodernizacji obiektów JRG nr 1 przy ulicy Przemysłowej 1 z programu NFOŚiGW.
 

            ______________________________________________________________________

12 luty 2013r.

       Dyplom dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
za zajęcie I miejsca w inspekcji gotowości operacyjnej w zakresie przygotowania JRG do prowadzenia działań ratowniczych w roku 2012 na terenie województwa Dolnośląskiego.

            ______________________________________________________________________

8 luty 2013r.

Dnia 7 lutego 2013r. w Wałbrzychu po godz 9:00 doszło do katastrofy budowlanej przy ul. Uczniowskiej 21 na terenie dawnej fabryki Porcelany "Książ". Podczas prac rozbiórkowych na czterech pracowników zawalił się szyb windy w wyniku czego śmierć poniosły 2 osoby, a dwie trafiły do szpitala.
        W akcji ratowniczej brały udział jednostki straży pożarnej z Wałbrzycha, OSP, grupa poszukiwawcza z psami z Wrocławia oraz GPR Lubin z geofonem.
        Prowadzone działania ratownicze polegały na wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych, ewakuacji ludzi, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych, odgruzowywanie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Przyczyny katastrofy wyjaśnia policja i prokuratura oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
 
            ______________________________________________________________________

15 styczeń 2013r.

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku nasi strażacy włączyli się w 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażacy zrobili pokaz z ratownictwa technicznego, w którym założeniem było zrobienie dostępu do osób uwięzionych oraz ich ewakuacja z samochodu leżącego na dachu.
 
            ______________________________________________________________________

12 styczeń 2013r.

Dnia 03 grudnia zakończyło się szkolenie grupy gruzińskich strażaków oraz przedstawicieli zarządzania kryzysowego, w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Cultura Mentis pod kryptonimem "Bezpiecznie w Gruzji". Szkolenie odbyło się w dniach 13 listopada - 3 grudnia 2012 r., a zajęcia organizowane były przeważnie na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Zajęcia teoretyczne prowadzone były między innymi przez Dowódcę SGPR „Wałbrzych 1” st.kpt. Pawła Kalińskiego, w sali wykładowej przy ul. Ogrodowej 20
w Wałbrzychu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w różnych regionach województwa Dolnośląskiego, w tym również (dzięki zaangażowaniu wójta gminy Walim Adama Hausmana) na terenie byłych zakładów lniarskich w Walimiu oraz tamtejszych sztolniach. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez instruktorów ratowników SGPR „Wałbrzych 1”: st.kpt. Pawła Kalińskiego, asp.sztab. Adama Rybińskiego, asp. Krzysztofa Stachyrzaka oraz asp. Andrzeja Koziatka. Gościnnie zajęcia prowadził również wieloletni ratownik Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Piotr Dziacko obecnie specjalista Komendanta Głównego PSP.

Grupa gruzińskich ratowników szkolona była m.in. z takich tematów jak:
- sprzęt ochrony dróg oddechowych,
- sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej w trudnym terenie (gruzowisko) - współpraca z psami ratowniczymi
- sposoby zabezpieczania uszkodzonych konstrukcji budowlanych za pomocą stemplowania,
- wykonanie dostępu do osoby uwiezionej w gruzowisku,
- zasady segregacji medycznej,
- prowadzenie działań gaśniczych w ubraniach żaroodpornych,
- zabezpieczenie długotrwałych akcji ratowniczych, budowa zaplecza logistycznego,
- potencjał ratowniczy PSP woj. dolnośląskiego, prezentacja sprzętu.

 Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie szkoleniowe z udziałem ratowników gruzińskich na naszym terenie. Jak zapewnili nas goście, ich pobyt w Polsce był  bardzo udany. Zadowoleni byli przede wszystkim z możliwości współpracy z naszymi grupami ratownictwa specjalistycznego oraz możliwości poznania sprzętu stacjonującego w Polskich Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych.

Jak podkreślił kierownik kursu bryg. Dariusz Kopa, cyt. "wspólne wykonywanie zadań szkoleniowych było ważnym i cennym doświadczeniem także dla nas".

 
            ______________________________________________________________________

6 styczeń 2013r.

Decyzją personalną nr 1036/2012 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 grudnia 2012 roku odszedł z-ca naczelnika wydziału kwatermistrzowsko - technicznego st. kpt. Andrzej Olszówka.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka st. kpt. Andrzej Olszówka otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
            ______________________________________________________________________

2 styczeń 2013r.

Decyzją personalną nr 6/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 22 października 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 grudnia 2012 roku odchodzi mł.  asp. Grzegorz  Święch.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka mł. asp. Grzegorz  Święch otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

31 grudzień 2012r.

Decyzją personalną nr 7/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 22 października 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 grudnia 2012 roku odchodzi ogn. Andrzej Pitek.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki ogn. Andrzej Pitek otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

            ______________________________________________________________________

3 grudzień 2012r.

Decyzją personalną nr 1043/2012 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 6 listopada 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30 listopada 2012 roku odszedł  dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 mł. bryg. mgr inż. Łukasz Grabowski.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, mł. bryg. mgr inż. Łukasz Grabowski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

30 listopad 2012r.

     Informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dnia 28 listopada 2012 roku w wieku 44 lat zmarł
st. ogn. w st. spocz. ROBERT MORZYŃSKI
Pożegnanie st. ogn. w st. spocz. ROBERTA MORZYŃSKIEGO nastąpi w sobotę 1 grudnia w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Strudze. Początek - godz.13:00

            ______________________________________________________________________

29 listopad 2012r.

    Decyzją personalną nr 5/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 22 października 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30 listopada 2012 roku odchodzi dowódca zmiany II z JRG nr 2 asp. sztab. Marek Pawłowski.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka asp. sztab. Marek Pawłowski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 

            ______________________________________________________________________

15 listopad 2012r.

Dnia 14 listopada do Wałbrzycha przyjechała grupa gruzińskich strażaków w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod kryptonimem "Gruzja 2012", gdzie w dniach 14 listopada -
1 grudnia 2012r. wezmą udział w szkoleniu/warsztatach w dziedzinie "Ratownictwo specjalistyczne
w terenie objętym katastrofą infrastruktury o znacznych rozmiarach".
Szkolenie/warsztaty odbędą się w zakresie umiejętności obsługi sprzętu specjalistycznego, organizacji działań ratowniczych na terenie objętym katastrofą infrastruktury o znacznych rozmiarach.
Celem szkolenia/warsztatów jest m.in. doskonalenie sposobów postępowania i umiejętności realizacji czynnych ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż, sprawdzenie umiejętności współdziałania strażaków PSP (OSP) woj. dolnośląskiego ze strażakami z Gruzji podczas wykonywania zadań ratowniczych oraz wymiana doświadczeń ratowniczych z przedstawicielami straży pożarnej i centrów zarządzania kryzysowego z Gruzji.
 

            ______________________________________________________________________

22 październik 2012r.

19 października w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie ze strażakami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez tutejszą szkołę pn. „Bezpieczne Piątki” z inicjatywy koła Szkolna Formacja Obrony Cywilnej pod opieką Szczepana Dębowskiego.

Spotkanie podzielone było na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się nie tylko z podstawowymi zadaniami, przed którymi stoi Straż Pożarna, takimi jak prewencja i walka z pożarami, ale również z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, ochrony dobytku oraz środowiska, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Poruszone zostały również tematy dotyczące środków gaśniczych i sprzętu gaśniczego – ich rodzajów, zastosowania i właściwego użycia. Całą tę część wykładu przedstawił kpt. Przemysław Szpanier. W części praktycznej uczniowie mieli możliwość obejrzeć pod nadzorem asp. sztab. Adama Rybińskiego samochody i ich wyposażenie, będące na stanie jednostki. Objaśnienia działania i funkcjonowania poszczególnych urządzeń i sprzętu poparte były pokazem praktycznym, w którym uczestniczyli również uczniowie.

źródło: www.walbrzyszek.com
 

            ______________________________________________________________________

8 październik 2012r.

5 października 2012 roku odbyły się ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze w rejonie masywu Wielka Sowa.

Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo - gaśniczej w przypadku wystąpienia dużego pożaru leśnego, obejmujący lasy na obszarze trzech powiatów (wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego) oraz organizacja i prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych w miejscach trudno-dostępnych (Gmina Walim - Sztolnie Walimskie).
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło:
- około 60 pojazdów strażackich i blisko 200 strażaków, w tym także z Czech i Niemiec,
- strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Podziemnego "Wałbrzych 1",
- ratownicy Wałbrzysko - Kłodzkiej Grupy GOPR
- pogotowie ratunkowe
- funkcjonariusze policji, straży więziennej i straży granicznej,

Celem szkolenia było:
- Doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.
- Doskonalenie umiejętności ratowniczych w gaszeniu pożarów lasów w terenach górskich.
- Organizacja i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych w nietypowych obiektach "Sztolnie Walimskie"
- Organizacja i prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych w terenie.
- Wymiana umiejętności i doświadczeń ratowniczych pomiędzy służbami.
- Sprawdzenie warunków prowadzenia działań gaśniczych na terenie gminy Walim.
- Sprawdzenie procesu alarmowania i możliwości służb współdziałających przy tego typu zdarzeniach.
- Zapoznanie strażaków-ratowników z procedurami i taktyką działań podczas akcji poszukiwawczo - ratowniczych.

Cel ćwiczeń został osiągnięty tj.:
- podanych zostało 10 skutecznych prądów wody gaśniczej w czasie 2 godzin w celu ugaszenia dwóch hektarów płonącego lasu,
- ewakuowano ze strefy zagrożenia i przekazano służbom ratownictwa medycznego pięciu poszkodowanych turystów, uwięzionych w miejscach dostępnych jedynie przy zastosowaniu technik alpinistycznych,
- odnaleziono dwie osoby zaginione w lasach walimskich.
Następne, tak duże ćwiczenia międzypowiatowe w roku 2013.

 

            ______________________________________________________________________

2 październik 2012r.

    Decyzją personalną nr 3/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 22 sierpnia 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30 września 2012 roku odszedł dowódca zmiany I z JRG nr 2 asp. sztab. Robert Ciszewski.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki asp. sztab. Robert Ciszewski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

1 październik 2012r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu informuje, iż z dniem 15 października 2012r. wszelką korespondencję należy kierować do nowej siedziby Komendy tj. na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

            ______________________________________________________________________

29 wrzesień 2012r.

27 września 2012r. na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu odbyły się XI Mistrzostwa PSP Dolnego Śląska w ratownictwie wysokościowym.

Celem zawodów było sprawdzenie stopnia wyszkolenia ratowników wysokościowych PSP z województwa dolnośląskiego, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań ratowniczych, podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową, wyłonienie najlepszych ratowników oraz drużyny województwa dolnośląskiego na rok 2012.

Zawody odbywały się w konkurencji indywidualnej i drużynowej.
Zawodnicy do pokonania mieli:
- bieg terenowy na dystansie 800m
- zjazd po linie z jedną przepinką
- przeprawa pozioma (tyrolka)
- bieg pod górę z aparatem powietrznym (bez podpinania maski)
- wejście po drabince speleo
- zjazd po linie bez przepinki
- podejście po linie pionowej z dwoma przepinkami
- zjazd po linie pionowej z dwoma przepinkami
- podejście po podwójnej, skręconej linie ukośnej, przepięcie się do zjazdu i zjazd po linie pionowej przez przepinki
- bieg 100m i zakończenie konkurencji.

Najlepszy czas w pokonaniu całej trasy uzyskał Paweł Grądecki (14 min 28 sek.), drugie miejsce wywalczył Paweł Kasprzyk (14 min 52 sek.), a trzecie Rafał Migas (16 min 16 sek.). Natomiast w klasyfikacji drużynowej dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny z Wrocławia , a na trzeciej pozycji uplasowała się ekipa GOPR

            ______________________________________________________________________

25 wrzesień 2012r.

V Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pod przewodnim tytułem "Wypadki masowe, katastrofy"

     W dniach 24-26 września 2012r. na Zamku Książ w Wałbrzychu odbywa się V Konferencja Naukowo - Szkoleniowa. Hasłem przewodnim spotkania to: "Wypadki masowe, katastrofy. Współdziałanie służb ratowniczych".
    Program konferencji obejmie szeroki wachlarz zagadnień z dziedziny postępowań ratunkowych. Celem spotkania jest wzbogacenie wiedzy praktycznej oraz wymiana poglądów dotycząca postępowania ratunkowego w przypadku nagłego zdarzenia masowego. Poruszana jest nie tylko problematyka działania na miejscu zdarzenia oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ale także współdziałanie innych jednostek ratowniczych w momencie planowania i organizacji.

    Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: szpitalny oddział ratunkowy
w zdarzeniu masowym, stres osób pomagających, medycyna w warunkach wojennych, rola dyspozytora medycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, postępowanie szpitalne w masowych zdarzeniach chemicznych, aspekty prawne, społeczno-psychologiczne wypadku masowego, systemy wsparcia personelu medycznego.

    Drugiego dnia Konferencji odbył się program symulacyjny zamachu terrorystycznego, w którym udział wzieły jednostki ratownictwa medycznego oraz zastęp GBA 2/26 z JRG nr 2 KM PSP w Wałbrzychu. W powyższym założeniu osobami poszkodowanymi była grupa dzieci z gimnazjum.

            ______________________________________________________________________

24 wrzesień 2012r.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

POWIATU WAŁBRZYSKIEGO MIEROSZÓW 2012r.

  W dniu 22 września 2012r. o godz. 1000 na terenie obiektu sportowego przy ul. Sportowej 4
w gminie Mieroszów odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałbrzyskiego.

W tegorocznych zawodach udział wzięło 8 drużyn OSP oraz 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z Zagórza Śląskiego. Drużyny startowały w następującej kolejności:

  • OSP Mieroszów,

  • OSP Czarny Bór,

  • OSP Stare Bogaczowice,

  • OSP Zagórze Śląskie,

  • OSP Boguszów,

  • OSP Gorce,

  • OSP Witków Śląski,

  • OSP Grzędy.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Sędzią głównym zawodów był natomiast asp. sztab. Adam Rybiński.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Gminy Mieroszów.

Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP Czarny Bór z wynikiem łącznym 134 pkt.
2 miejsce OSP Zagórze Śląskie z wynikiem łącznym 138 pkt.
3 miejsce OSP Witków Śląski z wynikiem łącznym 141 pkt.

            ______________________________________________________________________

3 sierpień 2012r.

BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWAŁNICE - Poradnik PSP
 

            ______________________________________________________________________

17 lipiec 2012r.

Wyniki naboru do pracy w Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
 

            ______________________________________________________________________

29 czerwiec 2012r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III i IV etapu
 

            ______________________________________________________________________

15 czerwiec 2012r.

Wyniki I-ego etapu naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

12 czerwiec 2012r.

Życzenia na dwudziestolecie PSP od wałbrzyskich weteranów strażackiej służby

    1 lipca 1992r. uruchomiono Państwową Straż Pożarną - formację, która szybko stała się główną siłą ratowniczą
w Polsce. Dziś wiemy, że najlepszą na naszym kontynencie.
    Jest ona, a przez to i Wy czynni w niej strażacy i pracownicy cywilni, kontynuatorką wielkich polskich tradycji strażackich. Skutecznie służy społeczeństwu, w tym Ziemi Wałbrzyskiej.
    Z okazji dwudziestolecia działalności Państwowej Straży Pożarnej, w imieniu Zarządu Koła Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu, jego Komisji Rewizyjnej, członków koła oraz emerytów
i rencistów niezrzeszonych w Związku, składam Wam – strażakom i pracownikom cywilnym - wałbrzyskiej PSP, gratulacje
z racji jubileuszu i uzyskiwanych osiągnięć w dziele ratowania życia, zdrowia i majątku oraz ochrony przed powstawaniem zagrożeń wobec nich.
     Życzę realizacji zamierzonych celów i zadań z tym związanych, wszak służyć będą nam wszystkim.
    Gratulacje składam Waszym rodzinom i najbliższym, bez których Wasza służba i praca często byłaby trudniejszą.
    Jednocześnie w tak ważnym dla Was momencie, ślę życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,
w życiu osobistym i rodzinnym. Także Waszym najbliższym i rodzinom.

                                                                                                                                           Prezes
                                                                                                                                       Halina Goń
Wałbrzych, czerwiec 2012r.

 

            ______________________________________________________________________

10 czerwiec 2012r.

     W dniu 25 maja 2012r. na placu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2. Wydarzenie to było jednocześnie okazją do uroczystego apelu z okazji tegorocznych, wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka oraz przypadającego w 2012 r. jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości byli m. in.
- gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
- st. bryg. Andrzej Szcześniak - Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
- Ewa Mańkowska - wicewojewoda dolnośląski,
- dh Wacław Dziendziel - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
- Robert Ławski - Starosta Wałbrzyski,
- Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzych,
- insp. mgr Ryszard Błażnik - Komendant Miejski Policji
- ks. Marek Babuśka - kapelan strażaków diecezji świdnickiej.
     Podczas uroczystości wręczone zostały awanse na wyższe stopnie służbowe, Medale „Za długoletnią Służbę”, Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medale Honorowe im. Józefa Tuliszkowskiego i im. Bolesława Chomicza, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Honorowa Odznaka „ Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz medale i dyplomy z okazji XX-lecia powstania PSP.
     W podziękowaniu za pomoc w realizacji tej jakże ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego inwestycji, Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. Grzegorz Kułak wręczył okolicznościowe statuetki instytucjom i osobom bezpośrednio zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
     Po okolicznościowych przemówieniach nastąpił długo oczekiwany przez wałbrzyskich strażaków moment – przecięcia wstęgi i oficjalnego oddania do użytku strażnicy. Uroczystego aktu otwarcia dokonali: - Komendant Główny PSP Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda Dolnośląskiego Pani Ewa Mańkowska, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu Pan st. bryg. Andrzej Szcześniak, Starosta Powiatu Pan Robert Ławski oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak.
    Po zakończeniu części oficjalnej
udostępniono nową strażnicę do zwiedzania zaproszonym gościom oraz licznie przybyłym mieszkańcom powiatu.

            ______________________________________________________________________

9 czerwiec 2012r.

„Sahara Zachodnia 2012”
     
19 marca 2012 r., jeszcze przed świtem, grupa naszych kolegów wyruszyła w planowaną od ponad roku wyprawę. Dwoma samochodami marki Volkswagen T4, specjalnie przez siebie przygotowanymi, zamierzali dotrzeć do Maroka, a dokładnie do Laayoune – stolicy Sahary Zachodniej, terytorium okupowanego przez Maroko. Cel został osiągnięty! Nasi podróżnicy przejechali prawie 13 tys. km, z czego ponad 6 tys. po kontynencie afrykańskim. Zobaczyli całą mozaikę krajobrazów: pustynie (nie tylko te piaszczyste), porośnięte lasami góry, ośnieżone szczyty – dużo wyższe niż u nas w kraju, atlantyckie plaże, gaje oliwne i arganiowe… Poznawali arabską architekturę i zwyczaje. No i samych Marokańczyków. Bardzo miło wspominają kontakty z kolegami po fachu – strażakami z Laayoune czy Tadunate.
      Motywacją do wspólnej realizacji tego projektu była m.in. możliwość wzmacniania relacji pomiędzy strażakami, na co dzień razem pełniącymi obowiązki służbowe. Długotrwałe przebywanie w trudnych, chwilami ekstremalnych warunkach, dało im niepowtarzalną okazję do sprawdzenia własnych możliwości. Etap organizacji i planowania pozwolił poszerzyć umiejętności logistyczne.
Ważnym elementem przedsięwzięcia była chęć pomocy w uzyskaniu finansowego wsparcia w leczeniu i rehabilitacji sekc. Sławomira Wilczyńskiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kątach Wrocławskich. (więcej informacji) Dlatego też na obu pojazdach znalazły się informacje o możliwości pomocy poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego.
      Wyprawa trwała prawie miesiąc. Już w czasie jej trwania pojawiły się pierwsze deklaracje powrotu w ten ciekawy zakątek świata. Powodzenia – trzymamy kciuki!

            ______________________________________________________________________

5 czerwiec 2012r.

Ogłoszenie dot. zmiany terminu ogłoszenia I-ego etapu naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

 

            ______________________________________________________________________

28 kwiecień 2012r.

W dniu 17 kwietnia 2012 r. zgodnie z Rozkazem nr 37/2012 Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Żelazny Most 2012”. Ćwiczenia związane były z organizacją działań ratowniczych spowodowanych katastrofą ekologiczną na znacznym obszarze. SGRP „Wałbrzych – 1” brała udział w działaniach na odcinku pierwszym o kryptonimie „Dekontaminacja”w miejscowości Żuków. Działania nasze polegały na dotarciu do ośmiu poszkodowanych, którzy zostali odcięci w piwnicy starego młyna. Obiekt groził zawaleniem, dlatego przed dotarciem do poszkodowanych i ewakuacją ich ze strefy zagrożenia należało najpierw zabezpieczyć korytarz. Wykonano zabudowę korytarza w dwóch technikach. W pierwszej części wykonano zabudowę drewnianą, natomiast w drugiej części wykorzystano podpory pneumatyczne „air-shor” z kontenera inżynieryjno-budowlanego K-2. Po zabezpieczeniu konstrukcji piwnicy ewakuowano poszkodowanych i przekazano służbom medycznym.

            ______________________________________________________________________

26 kwiecień 2012r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do służby w straży pożarnej.

Nabór dotyczy dwóch stanowisk:
- stażysta (docelowo ratownik, specjalista chemii) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
- stażysta (docelowo ratownik, ratownik - kierowca) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

więcej informacji

            ______________________________________________________________________

23 kwiecień 2012r.

        19 kwietnia br. doszło do groźnego pożaru budynku stolarni w miejscowości Michałkowa (gmina Walim). Pracownicy stolarni próbowali we własnym zakresie ugasić ogień, jednakże ich działania okazały się bezskuteczne. Na miejsce wezwano 4 samochody gaśnicze PSP z Wałbrzycha oraz dwa zastępy OSP
z Zagórza Śląskiego i Walimia. W wyniku pożaru spaleniu uległa znaczna część budynku stolarni wraz
z maszynami do obróbki drzewa i materiałami produkcyjnymi. Szacunkowa wartość zniszczeń to blisko 3,5 mln złotych.

            ______________________________________________________________________

09 marzec 2012r.

Zawaliła się stara hala produkcyjna w Świebodzicach.   
      To pustostany po linii produkcyjnej Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Silena".
Na początku akcji do ratowników dotarła informacja, że w chwili zawalenia się budynku mogły w nim przebywać cztery osoby. Na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa poszukiwawcza z JRG nr 1 w Wałbrzychu. Przybyły na miejsce zastęp z JRG 1 Wałbrzych dokonał przeszukania gruzowiska przy pomocy kamery termowizyjnej, nie stwierdzając osób poszkodowanych. Wraz z specjalistyczną grupą poszukiwawczą na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane grupa specjalistyczna z JRG Lubin oraz JRG i OSP Jastrzębie Zdrój, które wprowadziły na teren psy poszukiwawcze. Opierając się na wynikach poszczególnych grup poszukiwawczych nie stwierdzono obecności osób żywych

       ______________________________________________________________________

13 luty 2012r.

     W piątek 10 lutego 2012r., w sali narad KM PSP w Wałbrzychu, odbyło się zebranie członków wałbrzyskiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi związkowców, którzy mimo prawdziwie srogiej zimy dopisali, byli: Komendant Miejski bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, pani Małgorzata Mementowska - współpracująca z emerytami i rencistami z ramienia KM oraz przewodniczący organizacji związkowych skupiających czynnych strażaków PSP w Wałbrzychu: Andrzej Olszówka i Adam Rybiński. Podczas zebrania, któremu przewodniczyła Halina Goń - prezes Zarządu Koła, wręczono listy gratulacyjne z okazji XV-lecia działalności koła. Otrzymali je kol. Katarzyna Zielińskia i kol. Marcin Zajączkowski. Z tej okazji kol. Roman Świst obdarowany został pamiątkowym albumem. W trakcie zebrania, złożono sprawozdania z działalności zarządu, a członek Prezydium ZG i członek koła - Roman Świst przedstawił ubiegłoroczną działalność ZG i Dolnośląskiego ZW. Komendant Miejski mówił o najważniejszych problemach wałbrzyskiej PSP oraz o zamierzeniach na najbliższą przyszłość. On też, podobnie jak związkowcy, podkreślał zadowolenie z bardzo dobrej współpracy komendy, strażaków wałbrzyskich jednostek z weteranami pożarniczej służby.
W trakcie zebrania dokonano wyboru nowego skarbnika zarządu i członka zarządu. Zostali nimi:
kol. Sławomir Chruściewicz i Leszek Palewski.


notka ze spotkania

       ______________________________________________________________________

4 luty 2012r.

     Decyzją personalną nr 184/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 19 grudnia 2011 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 stycznia 2012 roku odszedł st. ogn. Ryszard Paciorek.
      Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Ryszard Paciorek otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 

       ______________________________________________________________________

3 luty 2012r.

     W piątek 3 lutego 2012r. na nowej strażnicy przy ul. Ogrodowej wizytowali Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak oraz Aleksander Marek Skorupa Wojewoda Dolnośląski. Prace budowlane zakończyły się
w grudniu 2011 roku. Na dzień dzisiejszy trwają prace wykończeniowe oraz wyposażanie w nowy sprzęt. Zgodnie z planem, nowa Strażnica zostanie oficjalnie otwarta już w maju bieżącego roku. W związku z tym także i uroczyste obchody Dnia Strażaka będą miały miejsce już w nowej siedzibie.

            ______________________________________________________________________

2 luty 2012r.

     Decyzją personalną nr 177/2011 oraz 178/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2011 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31  stycznia 2012 roku odeszli st. ogn.
Jan Wilczyński oraz st. ogn. Sławomir Bałos.
 
   29 stycznia 2012r. ostatnią służbę pełnili strażacy st. ogn. Jan Wilczyński oraz st. ogn. Sławomir Bałos.  Po wieloletniej służbie w PSP przeszli na zasłużone zaopatrzenie emerytalne. W czasie długoletniej służby wielokrotnie wykazywali się odwagą i poświęceniem podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. W dniu 30 stycznia 2012r. na uroczystym apelu wręczono podziękowania J. Wilczyńskiemu oraz S. Bałos za całokształt pracy włożony na rzecz naszej jednostki oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

1 luty 2012r.


 

        Powstał Poselski Zespól Strażaków. Weszło do niego 107 parlamentarzystów reprezentujących kluby parlamentarne: PO, PiS, SLD, PSL i SP. W jego skladzie, znalazła się m. in. posłanka PO -Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z Wałbrzycha. Na czele zespołu ponownie stanęła posłanka PO - Krystyna Skowrońska.
W poprzednich kadencjach Sejmu, w zespole zasiadał m. in. poseł Henryk Gołębiewski (SLD) z Wałbrzycha.

            ______________________________________________________________________

22 listopad 2011r.

         Informuję, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 26 listopada 2011 roku zmarł emerytowany długoletni funkcjonariusz pożarnictwa: asp.sztab. w st.spocz. Tadeusz KWIATKOWSKI.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 listopada 2011r. o godzinie 12:00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Grochowice (gmina Kotla, powiat głogowski)

            ______________________________________________________________________

8 listopad 2011r.

         Na terenie powiatu złotoryjskiego 08.XI.2011 roku, odbyło się ciekawe szkolenie związane
z prowadzeniem działań ratowniczych na obiektach elektrowni wiatrowych.
W szkoleniu brali udział dowódca i zastępca dowódcy SGRP Wałbrzych 1. Podzielone było ono na cześć teoretyczną, która odbyła się w siedzibie KP PSP oraz część praktyczną na terenie jednej z farm elektrowni wiatrowych. Osobami prowadzącymi zajęcia byli pracownicy firmy zajmującej się obsługą
i konserwacją tego typu obiektów. Zakres tematyki związanej z przedmiotowym szkoleniem zostanie przekazany pozostałym ratownikom JRG w ramach doskonalenia zawodowego.

            ______________________________________________________________________

30 wrzesień - 6 listopad 2011r.

        W dniach 30.IX-06.XI.2011 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu zostało zorganizowane
i przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu wałbrzyskiego. Na szkolenie zgłosiło się 28 kandydatów w tym jedna kobieta. Do egzaminu przystąpiło 22 uczestników szkolenie i tylu też zdało egzamin z wynikiem pozytywnym. Jednym z elementów szkolenia było sprawdzenie umiejętności przyszłych ratowników w stacjonarnej komorze dymowej we Wrocławiu. Na podkreślenie zasługuje fakt, ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym przez siedmiu ratowników OSP Dziećmorowice, które to wznawia bardzo aktywnie swoją działalność.

Szkolenie odbyło się zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP w Warszawie odnośnie sytemu szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

http://www.straz.gov.pl/data/other/sys_szk_osp_11_05_06.pdf

            ______________________________________________________________________

27 październik 2011r.

        Decyzją Personalna nr 149/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 16 sierpnia 2011 r. na zaopatrzenie emerytalne odszedł z dniem 31 października 2011 roku 
st. ogn. Andrzej Leśniak.

W dniu 27.10.2011 roku przeprowadzono w siedzibie JRG nr 1 uroczysta zmianę służby, która dla funkcjonariusza była ostatnią. W uroczystości tej brało udział kierownictwo KM PSP w Wałbrzychu oraz dowództwo jednostki nr 1.

Taki uroczysty sposób podziękowań dla funkcjonariuszy naszej komendy stał się od pewnego czasu tradycją. Polega on na oficjalnym odczytaniu Decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu o odejściu na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza, przedstawieniu krótkiej historii przebiegu służby oraz na złożeniu podziękowań i gratulacji przez kolegów.

            ______________________________________________________________________

3 październik 2011r.

         W sobotę 1 października w okolicach Karpacza strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wracali 
z interwencji związanej z zadymieniem w rejonie Sowiej Przełęczy. Podczas przejazdu wozem ratowniczym przez drewniany leśny most (szlak górski) doszło do częściowego zawalenia się mostu. Pojazd zawisł nad kilkumetrową skarpą. Na miejsce wezwano specjalistyczny samochód ratownictwa drogowego z Bolesławca (SCRT) , którzy przy użyciu dostępnego sprzętu ustabilizowali zapadnięty samochód i podjęli próbę jego wydobycia. Działania te jednak okazały się nieskuteczne ze względu na naruszoną i niestabilną konstrukcję mostu. W następnych dniach na miejsce za pośrednictwem WSKR-u na miejsce zadysponowano samochód operacyjny z dowództwem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Podziemnego „Wałbrzych 
1”. Po rozpoznaniu sytuacji podjęto wspólnie z KDR-em decyzję o konieczności wzmocnienia konstrukcji mostu oraz o dysponowaniu kolejnych sił i środków. Na miejsce zadysponowano z KM PSP w Wałbrzychu dodatkowe siły i środki SGRP, zorganizowano materiał do wzmocnienia konstrukcji mostu (drewno). Po wykonaniu założonych celów przystąpiono do wydobycia samochodu. Akcja zakończyła się powodzeniem.

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r. 

 
Kalendarz zmianowy 2017r.