Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności

 

18 kwiecień 2017

      W dniu 8.04.2017r. miała miejsce katastrofa budowlana dwupiętrowej kamienicy w miejscowości Świebodzice. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Wałbrzych” z JRG1 w Wałbrzychu. W działaniach ratowniczych udział brało 24 ratowników wałbrzyskiej grupy, pod dowództwem mł. bryg. Pawła Kalińskiego, którzy nieprzerwanie przez okres 24 godzin prowadzili działania ratownicze na gruzowisku zawalonej kamienicy. W trakcie prowadzonych działań ratownicy z narażeniem własnego życia i zdrowia prowadzili pracę związane ze stabilizacją oraz odgruzowaniem zawalonego budynku. Podczas działań ratownicy zlokalizowali, a następnie wydobyli 10 osób z czego 6 poniosło śmierć wskutek obrażeń. Podczas akcji na miejscu pracowało 200 ratowników, na miejscu tragedii przyjechali Premier Rządu RP Beata Szydło, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny.

______________________________________________________________________

4 kwiecień 2017

     Po dwóch miesiącach pełnienia obowiązków, na mocy decyzji nr WK.1111.7.2.2017 dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Adma Koniecznego z dnia 31 marca 2017r., na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu powołany został bryg. Krzysztof Szyszka.  Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Wręczając nowemu komendantowi akt powołania, Komendant Wojewódzki st.bryg. A.Konieczny podkreślił dotychczasowe dokonania w służbie brygadiera K. Szyszki. Jak wskazał, uczestnicząc w wielu działaniach ratowniczych, brygadier
K. Szyszka zdobywał  bogate doświadczenie ratownicze  i dowódcze. Wykazał się wielokrotnie profesjonalizmem i skutecznością, a dzięki zawodowej aktywności, z powodzeniem realizował stawiane przed nim niełatwe zadania. Posiada też bardzo ważną na stanowisku komendanta miejskiego umiejętność nawiązywania dobrych relacji z przedstawicielami władz i instytucji.

     Bryg. Krzysztof Szyszka jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, a następnie warszawskiej SGSP, którą ukończył w 1998r. Niezbędne kwalifikacje zdobywał także na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł mgr inż. w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem  oraz na  studiach podyplomowych w SGSP  w zakresie zapobiegania pożarom
 i awariom. Swoją drogę zawodową związał z Wałbrzychem, gdzie m.in. pełnił obowiązki dowódcy zastępu, dowódcy sekcji w JRG 1, starszego inspektora i oficera w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KW PSP w Wałbrzychu. W 1999r. objął stanowisko zastępcy dowódcy,  a następnie dowódcy wałbrzyskiej JRG 1. Od 2009r. powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego.

       Z okazji powołania nowego komendanta w KM PSP odbyła się uroczysta narada służbowa, na której Komendant Miejski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom KM za dotychczasową współpracę, podsumował rok 2016 oraz przedstawił swoje plany na najbliższą przyszłość.

______________________________________________________________________

28 marzec 2017

      Pan Mariusz Błaszczak - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji objął patronatem akcję "spoKREWnieni służbą". Akcja ta ma na celu oddawanie honorowo krwi przez podległych mu pracowników mundurowych w miesiącu marcu 2017r.

Wałbrzyszcy strażacy również przystąpili do tej akcji, dnia 21.03.2017r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. Czerwonego Krzyża. Ponad dwudziestu strażaków z KM PSP w Wałbrzychu oddało łącznie 9,9 litra krwi pełnej.

 

Strażacy bardzo często są świadkami wielu zdarzeń drogowych - kolizja, wypadki, dlatego oddając krew doskonale zdają sobie sprawę jak cenny jest to dar.
Koordynatorem akcji był asp. Stanisław Janowski z JRG nr 1 w Wałbrzychu.

 

______________________________________________________________________

28 marzec 2017

      W dniu 23.03.2017r. Eko-patrol wałbrzyskiej straży miejskiej natknął się przy ul. Zagórzańskiej na otwartą studzienkę kanalizacyjną, do której wpadł borsuk. Na miejsce został zadysponowany zastęp straży pożarnej z JRG nr 1 w Wałbrzychu, który wyciągnął borsuka ze studzienki.

 

______________________________________________________________________

22 marzec 2017

      Dnia 14.03.2017 funkcjonariusze  JRG nr 1  kolejny raz czynnie wspierali organizację XIII Konkursu "Uczę się bezpiecznie żyć" organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa - pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Strażacy pełnili rolę sędziów na poszczególnych stacjach, na których drużyny składające się z dzieci klas podstawowych oraz gimnazjalnych musiały wykazać się swoją wiedzą z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Po zakończonych zmaganiach na poszczególnych stacjach mł. asp. Daniel Malinowski przybliżył zgromadzonym dzieciom zagrożenia związane z obecnością nadmiernej ilości tlenku węgla oraz jak się przed nim chronić. Zwycięskim drużynom nagrody i dyplomy wręczał m.in. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka.

 

______________________________________________________________________

21 marzec 2017

      List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.


Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

______________________________________________________________________

9 marzec 2017

      3 marca 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność KM PSP w Wałbrzychu w 2016r.
W odprawie udział wzięli zaproszeni goście, w tym: z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński, posłanki Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Prezydent Miasta Wałbrzych dr Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura, przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, a także kadra kierownicza komendy.

Odprawę poprowadził p.o. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka, który podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2016r. W roku 2016 jednostki straży pożarnych z naszego powiatu zaangażowane były w likwidację 2293 zdarzeń, które z podziałem na ich rodzaj wyglądają następująco:
- Pożary - 1051
- Miejscowe zagrożenia - 1081
- Alarmy fałszywe - 161

Ponadto p.o. Komendant Miejski bryg. Krzysztof Szyszka podsumował zabezpieczenie operacyjne zarówno samego Miasta Wałbrzych jak i powiatu wałbrzyskiego, strukturę zatrudnienia, wyposażenie komendy oraz jednostek PSP, zrealizowane w 2016 roku szkolenia na obiektach, w tym szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej, a także omówił priorytetowe zadania i kierunki działania KM PSP w Wałbrzychu na 2017 rok.

 

______________________________________________________________________

27 luty 2017

      W dniu 23 lutego 2017r. w sali wykładowej Jednostki Ratowniczej Nr 2 KM PSP w Wałbrzychu  odbyło się spotkanie, podczas którego p. o. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu  bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka w obecności kadry kierowniczej wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe, awanse w stanowisku oraz życzenia z okazji jubileusze pracy zawodowej.

Zaległe awanse w stopniu służbowym   odbierali: sekc. Dawid Lach, sekc. Przemysław Korzeniowski, natomiast awanse na wyższe stanowiska służbowe otrzymali: mł. asp. Paweł Koropczuk oraz mł. asp. Daniel Malinowski.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia życzeń z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: st. ogn. Mariusz Koszyk (25- lecie pracy zawodowej) i  mł. asp. Rafał Babiarz (20 -lecie pracy zawodowej). Wśród wyróżnionych znaleźli się również st. sekc. Marcin Korus oraz asp. Sylwester Poręba, którzy odbierali z rąk Komendanta decyzje w sprawie przyznania nagród pieniężnych za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Strażaków PSP w Tenisie Stołowym.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

 

______________________________________________________________________

17 luty 2017

List Ministra Mariusza Błaszczaka do strażaków

 

______________________________________________________________________

13 luty 2017

      W dniu 7 lutego w JRG nr 1 w Wałbrzychu odbyły się zajęcia na sali edukacyjnej Ognik. Pierwszą grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu przywitał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka, który również uczestniczył w zajęciach. Omówiono z dziećmi sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby jak zachować się w trakcie zagrożenia. Strażacy wyjaśnili również m.in. co może wyniknąć w przypadku niewłaściwego użytkowania kuchenki gazowej. Dodatkowo dzieci miały okazję zwiedzić garaż oraz zobaczyć jakimi samochodami i jakim sprzętem dysponują nasi strażacy. Na końcu rozdano uczniom pamiątkowe dyplomy.
 

______________________________________________________________________

13 luty 2017

      Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

______________________________________________________________________

13 luty 2017

     

    Dyplomy dla asp. Sylwestra Poręby oraz sekc. Marcina Korusa w Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym.

 

______________________________________________________________________

10 luty 2017

         Dyplomy dla JRG nr 1 w Wałbrzychu za uzyskanie najlepszych wyników w podsumowaniu rocznego cyklu inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych przez zespół inspekcyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w roku 2016.  Oraz dyplom za zajęcie III miejsca na terenie Województwa Dolnośląskiego w generalnej klasyfikacji sportowej za rok 2016.

 

______________________________________________________________________

10 luty 2017

     Podziękowania dla strażaków.

Pismo Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu do nadbrygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendantów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.     

 

______________________________________________________________________

7 luty 2017

     

31 stycznia 2017r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych przez obecnego Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorza Kułaka, na ręce dotychczasowego zastępy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztofowi Szyszce.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura. Wśród przybyłych gości nie zabrakło komendantów PSP z terenu województwa dolnośląskiego, przedstawicieli samorządów, służb na co dzień współpracujących ze strażą pożarną oraz strażaków i pracowników z KM PSP w Wałbrzychu.

St. bryg. Grzegorz Kułak pełnił służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej od 1 sierpnia 1984r. do 31.stycznia 2017r. W tym czasie pełnił funkcje m.in. Zastępcy Dowódcy JRG w Świdnicy, Dowódcy JRG nr 2 w Wałbrzychu, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu oraz od dnia 11 sierpnia 2009r. do 31 stycznia 2017r. pełnił funkcję Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu.

Bryg. Krzysztof Szyszka rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej od 1 września 1991r. Służył kolejno na JRG 1 KR PSP w Wałbrzychu, Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KW PSP w Wałbrzychu, po reorganizacji województw w 1999r. z powrotem w JRG 1 na stanowisku Z-ca D-cy JRG, następnie Dowódcy tejże jednostki. Od 01 lutego 2009 powołany został na stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu do dnia 31 stycznia 2017r. Od dnia 01.02.2017r pełni obowiązki Komendanta Miejskiego. 

______________________________________________________________________

7 luty 2017

 

Decyzją personalną nr 510/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł  
asp. Leszek Kłapiński.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, asp. sztab. Leszek Kłapiński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:

18.09.1989 - 30.03.1991 - Oddział Obrony Cywilnej przy KW SP Wałbrzych;
02.04.1991 - 30.06.1992 - ZSP Wałbrzych - pomocnik przodownika roty;
01.07.1992 - 30.05.1994 - JRG nr 3 w Wałbrzychu - p.o. ratownik, ratownik (01.06.1994), specjalista  ratownik (01.11.1994), młodszy inspektor KR PSP kat. II (08.09.1995);
16.01.1997 - 31.12.1998 - KR PSP w Wałbrzychu - dyżurny operacyjny rejonu;
01.01.1999 - 31.01.2017 - KM PSP w Wałbrzychu - dyżurny operacyjny.

 

______________________________________________________________________

7 luty 2017

      Decyzją personalną nr 509/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł dowódca zmiany III JRG nr 1 w Wałbrzychu asp. sztab. Robert Basiński.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, asp. sztab. Robert Basiński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:

01.09.1990 - 12.06.1992 - Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu - kadet;
01.08.1992 - 31.05.1994 - JRG nr 3 PSP w Wałbrzychu - dowódca sekcji;
01.06.1994 - 31.07.1998 - JRG nr 3 PSP w Wałbrzychu - dowódca zastępu (01.06.1994), dowódca zmiany (01.01.1999);
01.01. 1999 – 31.01.2017- JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca zmiany.

______________________________________________________________________

7 luty 2017

       Decyzją personalną nr 508/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł z-ca dowódcy JRG nr 1 w Wałbrzychu asp. sztab. Adam Rybiński.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, asp. sztab. Adam Rybiński otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:
01.09.1986 - 24.06.1988 - Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu – kadet;
01.08.1988 - 31.01.1989 - Wydziały: operacyjny i prewencja Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu;
01.02.1989 - 24.06.1990 – Dowódca Oddziału III Zawodowej Straży Pożarnej Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Wałbrzychu;
01.08.1992 - 31.12.1992 - JRG nr 1 w Wałbrzychu - dowódca sekcji;
01.01.1993 - 31.12.2009 - JRG nr 1 w Wałbrzychu - dowódca zmiany II;
01.01.2010 - 31.01.2017 - JRG nr 1 w Wałbrzychu - Zastępca Dowódcy JRG nr 1 KM PSP w Wałbrzychu

______________________________________________________________________

7 luty 2017

     

Decyzją personalną nr 507/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 28.12.2016r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2017 roku odszedł
dowódca zmiany II JRG nr 1 w Wałbrzychu st. asp. Andrzej Koziatek.

       Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. asp. Andrzej Koziatek otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

Przebieg służby pożarniczej:
22.11.1994 – 31.12.1998 – KR PSP w Wałbrzychu – młodszy ratownik, ratownik;
01.06.2001 - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca zastępu;
01.11.2008 - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca sekcji;
01.10.2009 - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu – zastępca dowódcy zmiany;
01.01.2010 – 31.01.2017r. - JRG nr 1 PSP w Wałbrzychu - dowódca zmiany.

______________________________________________________________________

6 luty 2017

      List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.


Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

______________________________________________________________________

23 styczeń 2017

      Sala edukacyjna "Ognik" na JRG nr 1 w Wałbrzychu otwarta od 1 lutego.


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas 1-3.
Regulamin sali edukacyjnej "Ognik" oraz karta zgłoszenia znajdują się w zakładce Ognik

 

______________________________________________________________________

5 styczeń 2017

     

 

______________________________________________________________________

3 styczeń 2017

      29 grudnia 2016 roku dokonano otwarcia sali edukacyjnej „Ognik” na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 na ul. Przemysłowej w Wałbrzychu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście oraz strażacy z KM PSP w Wałbrzychu. Przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg. Adam Konieczny, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Mirosław Potapowicz oraz gospodarz uroczystości – Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Wśród przybyłych gości nie zabrakło komendantów PSP z terenu województwa dolnośląskiego, przedstawicieli samorządów oraz służb na co dzień współpracujących ze strażą pożarną.

Sala edukacyjna „Ognik”, to trzecia po Zgorzelcu i Legnicy tego typu inwestycja w obiektach PSP na terenie Dolnego Śląska. W Wałbrzychu dokonano modernizacji budynku na terenie JRG 1. Podczas remontu dachu wykonano adaptację nieużywanych od wielu lat pomieszczeń na poddaszu budynku. Stworzenie sali edukacyjnej było możliwe dzięki pomocy finansowej ze strony miasta Wałbrzycha, które było głównym sponsorem przeprowadzonych prac remontowych. Koszt remontu dachu, to kwota w wysokości ok. 300 tyś. złotych. Prezydent Miasta Roman Szełemej wspomniał, że modernizacja obiektu wpisuje się w plan rewitalizacji najstarszej części naszego miasta. Wyposażenie obiektu zostało wsparte kwotą 21.820 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, które realizuje Rządowy Program „Bezpieczna +” na lata 2015 - 2018 mający na celu wsparcie podmiotów realizujących nauczanie dzieci w kierunku bezpieczeństwa oraz reagowania na zagrożenia. Plansze edukacyjne umieszczone w udostępnionych salach zakupiono dzięki pieniądzom w kwocie 5 tyś. zł przekazanym przez firmę Zakład Mechanizmów „FAURECIA” z Wałbrzycha. Znaczny wkład w stworzenie obiektu włożyli strażacy tutejszej komendy. Podczas otwarcia sal edukacyjnych Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak podziękował funkcjonariuszom: st. sekc. Tomasz Pryczek, mł. ogn. Jacek Brzuchacz, st. asp. Krzysztof Stachyrzak, st. asp. Andrzej Koziatek oraz dowódcy JRG 1 mł. bryg. Piotr Miłosz i strażakom z JRG 1.

Celem tworzenia sal edukacyjnych „Ognik”, przeznaczonych dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej jest motto: „Nauka przez zabawę”. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i powiatu będą mogli zapoznać się z zagrożeniami występującymi w ich najbliższym otoczeniu oraz sposobach jak się przed nimi przestrzec, a także jak reagować w trakcie pożaru. Będziemy uczyć dzieci jak sprawnie dokonać zgłoszenia do straży pożarnej o zauważonym zagrożeniu. Pokażemy jak działają systemy wykrywania pożaru. Zaprezentujemy w jaki sposób należy postępować z osobą wymagającą udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z pomieszczeń jest pokój spalony – dzieci będą mogły zobaczyć jakie spustoszenie wywołuje ogień.

Dzieci z klas 1 – 3 szkół podstawowych z terenu Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego  zapraszamy od 1 lutego 2017 roku. W celu rezerwacji terminu prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie wniosku znajdującego się naszej stronie.

 

 

______________________________________________________________________

Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011

 

 

 

 

 

Kalendarz zmianowy 2017r.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.